DNA'nın Yapısı - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

DNA'nın Yapısı

 1. DNA yapısı, hem tek iplikli hem çift iplikli DNA'da çeşitli biçimler gösterir. Hücreler için DNA'nın yapısıyla ilişkili olan DNA'nın mekanik yapısı hücreler için önemli bir sorun yaratır. DNA'nın okunması veya ona bağlanmasıyla ilgili her hücresel süreç, onun tanınması, paketlenmesi veya değişime uğratılmasına etki edecek şekilde onun mekanik yapılarını ya kullanır ya da değiştirir.


  DNA 'nın aşırı uzunluğunun (bir kromozomdaki DNA'nın uzunluğu 10 cm'yi bulabilir), onun sertliğinin ve sarmal yapısının bir sonucu olarak, hücre DNA'sının düzenlenebilmesi için histon gibi yapısal proteinler ve topoizomeraz ve helikaz gibi enzimler evrimleşmiştir. DNA'nın özellikleri onun moleküler yapısı ve dizisi ile yakından ilişkilidir. Özellikle DNA ipliklerini birbirine bağlayan hidrojen bağları ve elektronik etkileşimlerin, her bir iplikteki bağların kuvvetine kıyasla olan zayıflığı, bu ilişkide önemli bir rol oynar.  İsim: Dna Yapisi 1.jpg
Görüntüleme: 11437
Büyüklük: 38,7 KB (Kilobyte)
  DNA'nın mekanik yapısını doğrudan ölçebilen deneysel teknikler nispeten yenidir ve çözelti içinde yüksek çözünümlü görüntüleme genelde zordur. Buna rağmen, bilimciler bu polimerin mekanik özellikleri hakkında büyük miktarda veri üretmişlerdir ve DNA'nın mekanik özelliklerinin hücresel süreçlere olan etkileri halen aktif olarak araştırılmakta olan bir konudur.


  Çoğu hücrede bulunan DNA'nın uzunluk bakımından mikroskobik olduğunu belirtmek önemlidir -- her bir insan kromozomundaki DNA birkaç santimetre uzunluğundadır. Dolayısıyla, hücreler DNA'yı içlerinde taşıyabilmek için onu sıkıştırmak veya "paketlemek" zorundadırlar. Ökaryotlarda, histon olarak adlandırılan makara gibi proteinler etrafından DNA'nın sarılması ile bu gerçekleşir. Bu DNA-protein kompleksinin daha da çok sıkıştırılması sonucu mitoz bölünme sırasında görülen kromozom yapıları meydana gelir.


 2. 2012-08-13 #2
  Teşekkür Ederim

 3. 2012-10-17 #3
  güzel bir sunumdu

 4. 2012-10-30 #4
  resım guzeldı gerısı ıse vıkıpedıden mı?oyle sankı

 5. 2012-10-30 #5
  resım guzeldı gerısı ıse vıkıpedıden mı?oyle dıyen arkadas haklı ama yınede .resım bı harıka<3muck

 6. 2013-02-18 #6
  Ben ce hic güzel degil ders bizi bozar kardaş

 7. 2013-02-18 #7
  Ders bizi bozar kardaş öyle degilmi

  Okunma: 13765 - Yorum: 6 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -