Temel İhtiyaçları Karşılayan Kurumlar Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Temel İhtiyaçları Karşılayan Kurumlar Nelerdir?

 1. Temel İhtiyaçları Karşılayan Kurumlar Nelerdir?

  Aile

  Toplumun gereksinmelerinden doğan, toplumsal yapıda yer alan norm ve değerleri korumak açısından zorunlu, nispeten sürekli örgütlenmelere toplumsal kurum denir.

  Örneğin, aileyi toplumsal kurum yapan etmenler nelerdir?
  - Toplumun gereksinmelerinden doğmuştur.
  - Toplumsal yapıda yer alan ahlak, hukuk, din gelenek gibi normları ve bunlara kaynaklık eden değerleri korur.
  - Diğer toplumsal oluşumlara göre toplumların yaşamında sürekli olarak görülür.
  - Ailede yer alan üyeler farklı sorumluluk ve ödevler üstlenerek örgütlü bir yapı oluştururlar.
  "Toplumsal Kurum" kavramı iki anlamda kullanılır :

  Manevi toplumsal kurumlar

  İnsan bilincinde soyut olarak algılanan kurumlardır. Din, ahlak, hukuk, siyaset, demokrasi adını verdiğimiz kurumlar toplumsal yapıda yer alan ilişki ve oluşumların bilinçte birleştirilerek örgütlenmesinden oluşur.

  Maddi toplumsal kurumlar

  Duyu organlarınca somut olarak algılanan kurumlardır. Cami, kilise, adliye, hükümet, siyasi parti, banka gibi kurumlar gözümüzün önünde yer alırlar ve "işte şu" diyebileceğimiz niteliktedirler.

  UYARI : Manevi toplumsal kurumlar, geniş anlamda, maddi toplumsal kurumlar dar anlamda kullanılır. Sosyoloji "kurum" kavramıyla, daha çok manevi toplumsal kurumları anlar ve "kurum" geniş anlamıyla kullanılır.

  Toplumsal Kurumların Özellikleri

  - Toplumsal kurumlar, insanların gereksinmelerinden doğar ve gereksinimlerini karşıladığı oranda varlığını sürdürür.
  Kaynak: Bydigi Forum Toplumsal Kurumlar - Bydigi Forum
  - Toplumsal kurumlar, normlar ve değerler aracılığı ile toplumlara süreklilik kazandırır.
  - Toplumsal kurumlar, toplumun gereksinimlerine göre zamanla içinde yer alan birimlerde ve tümünde değişime uğrar.
  - Toplumsal kurumlar, farklı toplumlara göre farklı biçimlerde ortaya çıkar.
  - Farklı toplumsal kurumlar arasında etkileşim vardır.
  - Toplumsal kurumların içinde yer alan öğeler arasında da etkileşim vardır.

  Kızılay eski adı Hilal-i Ahmer (Arapça: الهلال الاحمر) Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır.

  Yeşilay (Hilâl-i Ahdar), 5 Mart 1920'de kurulmuş,sigara, içki ve diğer uyuşturucu maddelerin tüketimini devlet organları ile işbirliği yaparak en aza indirerek sağlıklı bir neslin ve toplumun oluşmasına zemin hazırlamak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeyen ve 2006'dan beri ad olarak sadece kısaltması olan IOGT'yi kullanan "International Organization of Good Templars ‘e üyedir.

  Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 1993 yılında, bilimsel bir araştırma projesinin devamlılığını

  sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir vakıftır. Vakfın kuruluş amacı anneler ve çocukları eğitmektir, ancak bugün bu amacını aşarak babalara, çocuksuz kadınlara ve ailelere de eğitimler vermektedir. AÇEV'in, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğü projeler mevcuttur.

  Lösev (Ankara Lösemili Cocuklar Vakfı) lösemili çocuklara yardımda bulunan ve birçok ihtiyacını karşılayan bir vakıftır. 1998 yılında kurulmuş olan 11 yıllık bir vakıftır. Türkiye'de ilk lösemili çocuklar hastahanesini Ankara'da hizmete sokmuşlardır (Lösante). Şu an Diyarbakır ve İstanbul'da şubeleri bulunan vakfın bünyesinde 4500 civarında lösemili çocuk bulunmaktadır.

  Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ya da kısaca TEMA, 11 Eylül 1992 tarihinde, kurulmuş olan çevreci vakıftır.
  Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu 1972 yılında Türkiye'nin ilk gönüllü çevre kuruluşlarından birisi olarak, Sayın Selahaddin Üzel ve arkadaşları tarafından İstanbul'da kurulmuştur. TÜRÇEK'e üye olan herkes yönetimi belirleme, karar organlarını oluşturma ya da bu organlarda yer alma hakkına sahiptir. Gönüllüler Turçek temsilcisi olabilir. Temsilci olan kişiler; bulundukları yerde Turçek adına resmi kuruluşlar, yerel yönetimler, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek, çevre sorunlarına karşı duyarlı kişilerle örgütlenme çalışmalarında bulunmak gibi görevler üstlenecektir  Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)

  Çevko Vakfı; "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" uyarınca, çevre ve orman bakanlığının 31.03.2005 tarihli kararı kurulmuştur. Her çeşit ambalaj atığının geri kazanımı konusunda "Yetkilendirilmiş Kuru¬luş" olmuştur. Ülkemizde sağlıklı, ekonomik ve sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi oluşturmak için 1991'den beri gönüllülük ilkesiyle yü¬rütülen çalışmaları hukuki bir alt yapıya kavuşmuştur.

 2. 2011-04-14 #2
  bu site çok iyi ben bu siteyi çok beğendim

 3. 2012-04-02 #3
  bende çok beğendim performans ödevimden 100 üzerinden 100 alcama eminimmm

 4. 2012-04-09 #4
  çok güzel bir site bayıldım hayatımda bu kadar güzel bir site görmedim ben

 5. 2013-03-09 #5
  ödevime yardım ettiğiniz için teşekkür ederim

 6. 2013-03-19 #6
  çok güzel

 7. 2013-04-01 #7
  sosyal ödev çok yardımcı oldu çok teşekkür ederim :) :) :):-);-)

 8. 2013-04-03 #8
  bence basit olmuş ama genede işime yaradı

  Okunma: 14093 - Yorum: 7 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -