Üzerlerinde böbreküstü bezlerinin yer aldığı iki böbrek,omurgamanın her iki yanında, bel bölgesinde bulunur. Kırmızımtırak-esmer renkte, iri fasulyeleri andırır ve her birinin ağırlığı 120 ile 150 gram arasındadır. Her böbreğin içbükey kenarındaki göbek'ten, böbrek atardamarı girer ve böbrek toplardamarı ile sidik borıuu çıkar.


Kanın Temizlenmesi
Her böbrek sayısız sidik borusu'ndan (böbrek başına 20 kilometre kadar uzunlukta) oluşur, bu bojular, kılcal kan damarlarıyla sıkı bir ilişki halindedir. Kanın temizlenmeli, iki aşamada ve bunlar aracılığıyla! gerçekleştirilir.

Böbreklerde Kanın TemizlenmesiDoğal artıklar (yani su, madensel tuzlar, üre, ürik asit, üratlar) veya dış kaynaklı artıklar (ilaç kalıntıları) bu sidik borularına geçer, sidiği meydana getirir ve havuzcuk'ta birikir. Sidik, siyeklerin peryodik kasılmasıyla sidik torbasına aktarılacaktır.

Sidik torbasında 500 ile 600 sm3 arası hacimde sıvı birikince, cidarlarının kas lifleri kasılır ve sidik boşaltma ihtiyacı kendini duyurur.