Türkiyedeki Biyomlar Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Türkiyedeki Biyomlar Nelerdir?

 1. türkiyedeki biyomlar nelerdir?
 2. 2011-03-11 #2
  BİYOÇEŞİTLİLİK

  Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür.

  Canlıların yaşamlarını sürdürebildiği tabakaya biyosfer denir.

  Biyosfer; atmosfer, litosfer ve hidrosferden oluşmaktadır.

  Habitat; bir canlının yaşadığı yerdir.

  Yapılan araştırmalar, yeryüzündeki canlıların büyük bir bölümünün toprak yüzeyinden 10 metre derinlik ile yine toprak yüzeyinden 120 metre yükseklik arasında kalan bir tabaka içinde yaşayabildiğini göstermektedir.

  Deniz ve göllerde de canlıların büyük bir bölümü, güneş ışığının ulaşabildiği su yüzeyine yakın bir tabaka içinde yaşamaktadır.

  Canlıların yeryüzündeki dağılışı, coğrafi koşullarla yakından ilgilidir. Coğrafi koşullar dünyanın her yerinde aynı değildir. Canlılar kendi yaşam alanlarında yayılış gösterir.

  Coğrafi koşulların değişmesi durumunda canlı türleri ; yeni ortama uyum sağlar ya da uygun koşulların bulunduğu ortamlara göç eder.

  Göç edemeyen ve yeni ortama uyum sağlayamayan canlı türlerinin önce nesli azalır, sonra yok olur.

  BİYOMLAR

  Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelerin her birine biyom denir.
  Karasal biyomlar genellikle hakim bitki örtüsüne göre, su biyomları ise suyun özelliklerine göre sınıflandırılır.

  EKVATORAL YAĞMUR ORMANLARI

  Bitki Örtüsü; Sürekli yeşil kalan, yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar, otsu ve kısa boylu bitkiler.
  Hayvan Türleri; Fil, şempanze, orangutan, yarasa, kartal,yılan, kertenkele, kurbağa, antilop,kaplan, jaguar, leopar, yılan, diğer kuş türleri, kelebek türleri, böcek türleri….

  SAVAN

  Bitki Örtüsü; Yüksek boylu otlar, yer yer ağaçlar çalılar
  Hayvan Türleri; Zebra, zürafa, aslan, çita, bizon, firavun faresi, deve kuşu, timsah, geyik, antilop…

  ÇÖL

  Bitki Örtüsü;Su tutabilen bitkiler (Kaktüs), çalılık
  Hayvan Türleri;Deve, yılan, kertenkele, örümcek, yarasa,yer sincabı, akbaba, karınca, çöl kurbağası, bazı böcek ve kuş türleri

  ILIMAN YAPRAKLARINI DÖKEN ORMANLAR (KARIŞIK ORMAN)

  Bitki Örtüsü;Sonbaharda yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar, orman altı florası
  Hayvan Türleri;Kartal, ayı, sincap, samur, sansar, karaca, geyik, çakal

  ILIMAN ÇAYIRLAR

  Bitki Örtüsü;Çeşitli otlar (step, çayır)
  Hayvan Türleri;Lama, bizon, zebra, zürafa, antilop, fil, geyik, bufalo, yabani at

  ÇALILIK(MAKİ)

  Çalılık ve bodur ağaçlar
  Çakal, yabani koyun, keçi, tavşan, kurt, tilki, puma, kokarca

  İĞNE YAPRAKLI ORMANLAR

  Tayga, boreal ormanları
  Samur, kunduz, geyik, ayı, tilki, kartal, kurt, baykuş

  TUNDRA
  Ağaç yok, kara yosunları, likenler, otlar ve bazı küçük çalılar
  Kutup tilkisi, ren geyiği, misk öküzü, boz ayı, kutup ayısı

  KUTUPLAR

  Bitki örtüsü yok
  Kutup ayısı, kutup tilkisi, penguen, fok

  DAĞ BİYOMU

  Dikey yönde değişen iğne yapraklı orman, bitki örtüsünden yoksun alan
  Tibet öküzü (yak), kar tavşanı, kartal, dağ keçisi

  DENİZEL BİYOMLAR
  Bitkisel planktonlar
  Midye, yengeç, balık türleri,balina , yunus, deniz anası, ahtapot

  TATLI SU BİYOMLARI
  Saz, kamış, nilüfer, bitkisel plankton gibi bitkiler
  Balıklar, kurbağalar, bazı böcek
  türleri,solucanlar, yumuşakçalar


  Okunma: 7646 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -