Cezanın Adli Sicil Kaydından ve Arşiv Kaydından Silinmesi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Cezanın Adli Sicil Kaydından ve Arşiv Kaydından Silinmesi

 1. kardeşim 1974 doğumlu olup 1989 senesinde hırsızlık suçundan mahkemeye çıktı, mahkeme 1991 yılında karara bağlanarak kendisine 15 yaşın altında olduğu için ve daha önce sabıkası olmaması nedeni ile 1 yıl 10 gün ceza verilerek bu durumu ileride suç işlemesine engel olacağı için tecil edildi. benim sormak istediğim olyın üzerinden 20 sene geçti ve adli sicil ve arşiv kaydı alınca bu suç çıkıyor. bunun adli sicil kaydından ya da arşiv kaydından sildirilmesi için bir kanun hükmü var mıdır?


  konu hakkında cevap vermenizi ümit eder saygılarımı arz ederim

  tuna pekel
 2. 2011-03-08 #2
  Sabıka kayıtlarının silinmesine ilişkin hükümler, 3682 sayılı Adli SicilKanunu'nun 8 ve 9 uncu, Adli Sicil Yönetmeliği'nin 9, 10 ve 11 inci maddelerinde yer almaktadır.

  3682 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 8 inci maddesine göre; adli sicildeki kaydın silinebilmesi için aşağıdaki koşullar aranır.

  1- Cezanın çekildiği,
  2- Cezanın ortadan kalktığı,
  3- Cezanın düştüğü
  tarihten itibaren;
  kabahat türünden mahkumiyetlerde, bir yıl içerisinde yeni bir kabahat veya cürümden,

  Cürüm türünden mahkumiyetlerde, beş yıl içerisinde evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya, mahkum olunmadığında; sabıka kaydı adli sicil kayıtlarından çıkarılır.

  Ancak;
  Zimmet, ihtilas, (Basit ve nitelikli zimmet ile devlet alım ve satımlarında menfaat sağlamak.)

  İrtikap
  Rüşvet
  Hırsızlık
  Dolandırıcılık
  Sahtecilik
  İnancı Kötüye Kullanmak

  Dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı cürümler ile; beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezalarının, esas olarak silinememeleri kural ise de, istasnai olarak silinebilmeleri daha ağır koşullara tabidir.

  Yukarıda sayılan ve silinmesi mümkün olmayan cürümlere ve hürriyeti bağlayıcı cezalara ait mahkumiyetlerin;

  a- Suçun işlendiği zaman Türk Ceza Kanunu'nun 54/3 maddesi veya 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu' nun 12 nci maddesine göre 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde beş yıl içerisinde,

  b- Suçun işlendiği zaman Türk Ceza Kanunu'nun 55/3 maddesine göre 15 yaşını doldurupta 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde on yıl içerisinde,

  c- 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 6 ncı maddesi uyarınca cezanın ertelendiği ve Türk Ceza Kanunu'nun 95/2 maddesine göre mahkumiyetin esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde beş yıl içerisinde, evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmadığı takdirde, adli sicil kayıtlarından çıkartılabilmeleri mümkün olmaktadır.

  Silinmesi mümkün olmayan cürümlerden mahkumiyet hallerine ve yukarıda belirtilen nitelikteki hürriyeti bağlayıcı cezalara Kanunun tanıdığı bu ayrıcalık, doğal olarak silinmesi mümkün olan cürümlerden mahkumiyet hallerine ve hürriyeti bağlayıcı cezalara da uygulanmaktadır. Sabıka kaydının silinmesine imkan bulunan bu durumlarda;

  a- Suçun işlediğin zaman T.C.K' nın 54/3 maddesi veya 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri Kanununun 12.maddesine göre 15 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilen mahkumiyetlere ilişkin sabıka kayıtları iki yıl içerisinde,
  b- Suçun işlediğin zaman T.C.K' nın 55/3 maddesine 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış küçükler için verilen mahkumiyetleri ilişkin sabıka kayıtları 3 yıl içerisinde, evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmaması sabıkanın adli sicil kayıtlarından çıkartılabilmesi olanaklıdır.

  3682 Sayılı Adli Sicil Kanununun 8 inci maddesine göre Mahkemelerce verilen silme kararlarının, Genel Müdürlüğümüze faks veya posta ile gönderilmesi veya kişinin kararla bizzat başvurusunu Tetkik Hakimlerinden oluşan, Adli Sicil Komisyonunca incelenmesi sonucu Silme İşlemi yapılır.Ayrıca ilgilisine bilgi verilir.

  Adli Sicil taşra teşkilatını teşkil eden Bölge ve Ağır Ceza Bilgi İşlem merkezlerinde Silme İşlemi yapılmaz.


  Okunma: 1454 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -