1. Dikdörtgenler Prizması
Dikdörtgenler prizması yan yüzeyleri karşılıklı ikişer ikişer eş olan altı adet dikdörtgenden oluşan prizmadır. Burada hacim, taban alanı olan (a.b) ile yükseklik olan (c) nin çarpımıdır. Alan ise (a.b), (b.c) ve (a.c) yüzey alanlarının ikişer katlarının toplamıdır. Dikdörtgenler prizmasında birbirine en uzak iki köşeyi birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni denir.İsim: i463387_geo-161.gif
Görüntüleme: 5250
Büyüklük: 2,3 KB (Kilobyte)


Cisim köşegeni daima prizmanın içinden geçer. Yüzeylerinden geçmez. Sadece bir yüzeyden geçen köşegene o yüze ait yüzey köşegeni denir. Burada köşegenlerin uzunlukları

|AC'| = |A'C| = |BD'| = |B'D| = e (cisim köşegeni)

|BD| = f (Yüzey köşegeni) olsun. Bu durumda
Hacim = a.b.c

Alan =2(ab+bc+ac)

Alan = 2 (ab + bc + ac)

Cisim Köşegeni: e =Öa2 + b2 + c2


Yüzey Köşegeni: f = Öa2 + b2

2. Kare Prizma


İsim: i463388_geo-164.gif
Görüntüleme: 5454
Büyüklük: 3,6 KB (Kilobyte)


Hacim = a2 . h

Yanal Alan = 4 . a . h
Alan = 4.ah + 2.a2

Cisim köşegeni : e = Öa2 + a2 + h2

3. Küp

Bütün ayrıtları birbirine eşit olan dik prizmaya küp denir. Tüm yüzeyleri kare dir


İsim: i463389_geo-166.gif
Görüntüleme: 14704
Büyüklük: 1,9 KB (Kilobyte)


Hacim = a3

Alan = 6a2

Kübün yüzey köşegenleri birbirine eşittir.

Yüzey köşegeni: f = aÖ2

Cisim köşegeni: e = aÖ3


4. Üçgen Prizmalar

Prizmalar tabanlarının şekline göre isim aldıklarından tabanı üçgen olan prizmalara üçgen prizma denir.

Üçgen prizmalar tabanını oluşturan üçgene göre isimlenir.

a. Eşkenar Üçgen Prizma

Eşkenar üçgen prizmanın tabanları eşkenar üçgendir. Yan yüzeyleri ise üç tane eş dikdörtgenden oluşur.Tabanı eşkenar üçgen olduğundan


İsim: i463390_geo-169.gif
Görüntüleme: 9686
Büyüklük: 3,4 KB (Kilobyte)


Tabanı eşkenar üçgen olduğundan

Taban alanı İsim: i463466_geo-1610.gif
Görüntüleme: 1284
Büyüklük: 1.000 Byte

Hacim İsim: i463467_geo-1611.gif
Görüntüleme: 1302
Büyüklük: 1,0 KB (Kilobyte)

Taban çevresi 3a olduğundan, yanal alan 3a.h dır.

Buradan tüm alanı İsim: i463470_geo-1612.gif
Görüntüleme: 1309
Büyüklük: 1,1 KB (Kilobyte)

b. Dik Üçgen Prizma

Dik üçgen prizmanın tabanı dik üçgendir. Yan yüzeyleri ise üç tane dikdörtgenden oluşur.


İsim: i463391_geo-1613.gif
Görüntüleme: 16269
Büyüklük: 3,3 KB (Kilobyte)


Tabanı dik üçgen olduğundan
Taban alanı = İsim: i463474_geo-1614.gif
Görüntüleme: 2461
Büyüklük: 940 Byte

Hacim İsim: i463475_geo-1615.gif
Görüntüleme: 1293
Büyüklük: 986 Byte

Taban çevresi a + b + c olduğundan,

Yanal alan = (a + b + c) . h

Tüm Alan = b . c + (a + b + c) . h