Yıl Nedir? - Yıl Hakkında Bilgi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Yıl Nedir? - Yıl Hakkında Bilgi

 1. Dünya'nın Güneş'in çevresindeki her dolanımı 365 günden biraz daha uzun bir zaman alır ve bu zaman uzunluğuna yıl denir. Ama kesin uzunluk bu zamanın nasıl ölçüldüğüne bağlıdır ve bu nedenle birkaç farklı yıl türü vardır. Yıldız yılı, Güneş'in gökyüzünün belirli bir bölgesinden görünürde ayrılıp tekrar aynı bölgeye geri gelmesine kadar geçen zamandır. Güneş'in tutulum dairesi denen bu daire üzerindeki hareketi elbette görünürdedir; Güneş'in hareket ettiği izlenimini yaratan aslında Dünya'nın Güneş'in çevresinde dolanıyor olmasıdır. Yıldız yılı 365 gün, 6 saat, 9 dakika, 9Vı saniyedir ve iki bahar ılımı arasındaki süre olarak ölçülen Güneş yılından daha uzundur. Mevsimlerdeki düzenli yinelenmeyle beliren Güneş yılı 365 gün, 5 saat, 48 dakika, 46 saniye uzunluğundadır. Güneş yılma dönence yılı da denir.


  Takvim yılı bir takvimle ölçülen yıldır. Her dört yıldan üçü tam 365 gün, dördüncüsü ise 366 gündür. 366 günlük yıla artıkyıl denir ve bu bir günlük fazlalık (29 Şubat), 365 günlük üç normal yıldan arta kalan saatlerin hesaba katılmasından kaynaklanır. Bugün bütün dünyada resmi amaçlarla kullanılmakta olan Gre-goryen takvime göre, 4'e tam olarak bölüne-bilen yıllar artıkyıllardır. (Örneğin 1988 böyle bir yıldı.) Ama 400'e tam bölünmeyen yüzyıl dönümleri artıkyıl sayılmaz. Örneğin 1900, 4'e tam olarak bölünebilmesine karşılık 400'e tam olarak bölünemediği için artıkyıl değildir, ama 2.000 artıkyıl olacaktır. Yıl uzunluğunu ölçmeyi ilk öğrenenler Eski Mısırlılar'dı.


  Nil Irmağı'nın taşması ile gökyüzünün en parlak yıldızı olan Akyıldız'ın (Siri-us) gündoğumundan hemen önce doğmasının aynı zamana rastlaması Mısırhlar'ın dikkatini çekmişti. Bunun üzerine, aynı olay bir kez daha yinelenmeden önce geçen günleri saydılar ve bu sürenin 365 gün olduğunu gördüler. Akyıldız, Büyükköpek (Canis Majör) takımyıldızının üyesi olduğu için bu yıldıza göre belirlenen yıl da, bazen köpek anlamındaki Latince canis'ten gelen bir sözcükle canicular yıl (Köpek Yılı) olarak ya da Mısırhlar'ın Akyıldız'a verdikleri ad olan Sothis'ten gelen bir sözcükle Sothic yıl olarak anılır. Uzunluk olarak yıldız yılına eşittir. Bir yılın doğru olarak ölçülebilmesi için astronomi bilmeye gerek vardır; ama, birçok toplumda yılın mevsimlerin yinelenmesine göre belirlenmesi yeterli sayılmıştır. Eski Mısır'da yıl, her biri yaklaşık dört ay olan üç mevsime bölünmüştü. Bugün takvim yılı (Gregoryen takvim yılı) 1 Ocak'ta başlamakta ve 31 Aralık'ta sona ermektedir. Ama dinsel amaçlarla, örneğin Müslümanlar, Museviler ve Hindular'ca hâlâ kullanılmakta olan başka takvimler de vardır. Bunların hepsinde yılbaşı ve başka özel günler Gregoryen takvime göre yıldan yıla değişir. Bu tür günler belli özel kurallara göre belirlenir.


 2. 2011-03-04 #2
  Yıl Nedir?

  Dünyanın, güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 Gün, 5 Saat ve 49 Dakikalık zamana yıl denir.

  365 Gün beş saat ve 49 Dakikadan oluşan zaman birimi. Bir yılda 12 Ay vardır, bir yıl dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesinde tam bir tur yapmasına karşılık gelir .

  Miladi takvime göre Ocak ayının birinde başlayıp, Aralık ayının otuz birinde sona eren on iki aylık dönemdir.

  Aralık ayının son Günü gece yarısından sonra yeni bir yılın ilk günü başlar. Ocak ayının birinci gününden Aralık ayının 31. günü gece yarısına kadar geçen süreye bir yıl denir.

  Dünyanın; biri Güneş, öbürü kendi ekseni çevresinde olmak üzere iki türlü hareketi vardır. Dünyanın Güneş çevresinde bir kez dolanması bir yılda tamamlanır. Bu hareketten mevsimler oluşur. Dünyanın kendi çevresinde dönmesinden gece - gündüz meydana gelir.

  Dünyamız Güneş çevresindeki dolanımını 365 gün 6 Saatte tamamlar. Her yıl 365 Günden artan 6 Saatler 4 yılda bir 24 Saat, yani 1 gün eder. Bu bir gün 4 yılda bir Şubat ayına eklenir. Böylelikle, 28 gün olan Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün olur. Buna artık yıl denir. 4'le bölünebilen yıllar artık yıldır.

  Dünyamız Güneş çevresinde dolanırken yumurta biçiminde bir yol izler. Bu yola dünyanın yörüngesi denir. Yerkürenin içinden geçip, kutupları birleştirdiği varsayılan eksen dünyanın yörüngesine dik değildir. 23,5 derece eğik durumdadır. Bu nedenle Dünya üzerindeki herhangi bir yere Güneşin ışınları yıl boyu aynı eğimle gelmez. Yılın kimi zamanları ışınlar dik olarak gelir. Bu yörelerde gündüzler uzun, havalar Sıcak olur. Kimi zaman ışınlar eğik gelir. Bu durumda da gündüzler kısa, havalar soğuk olur. Bu Sıcaklık ayrımları mevsimleri oluşturur. Bir yılda dört mevsim vardır.

  Sonbahar 23 Eylül - 21 Aralık
  Kış 21 Aralık - 21 Mart
  İlkbahar 21 Mart - 21 Haziran
  Yaz 21 Haziran - 23 Eylül
  21 Mart ve 23 Eylül'de gece ile gündüz birbirine eşit olur. 21 Aralık'ta en uzun gece, en kısa gündüz, 21 Haziran'da en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.

  İnsanlar yaptıkları takvimlerde yılı 12 Aya bölmüşlerdir. Bu 12 Ayın 7 ayı 31 gün, 4 ayı 30 gün, Şubat ayı da 28 gün olarak hesaplanır. Her mevsim 3 aydır. Bir Ayda 4 hafta, bir yılda 52 hafta vardır.


  Okunma: 2236 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -