Kükürt Nerede Çıkarılır? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kükürt Nerede Çıkarılır?

 1. Kükürt 115 derecede ergir ve esmerimsi bir sıvıya dönüşür; sıvı kükürt 444,6 derecede kaynar: ısıyı ve elektriği çok kötü ilettiği için, iyi bir elektrik yalıtkanıdır. Kükürt kolay alev alır ve kısa mavi bir alevle yanarken kükürtlü bir duman verir. Çok zehirli olan bu gazlar boğucu ve aşındırıcıdır; fabrika bacalarından savrularak atmosferi kirletir ve çinko damları aşındırır.


  Zaçyağı ve Kibrit
  Doğada çok yaygın olan kükürt, madenlerle karışık olarak sülfür (pirit, galen) veya sülfat halinde (jips), bazı doğal gazlarda (Lacq gazı) ise kükürtlü hidrojen halinde bulunur. Taşkömüründen ve petrolden de kükürt çıkartılır. Doğal haliyle kükürt ancak volkanik bölgelerde bulunur: en önemli doğal yataklar Louisiana (A.B.D.), Sicilya, Japonya ve Türkiye'dedir.


  Yatak toprağın yüzeyine yakın ise (Sicilya'da olduğu gibi) işletilmesi herhangi bir madenin işletilmesi gibidir. 100 metreyi aşkın derinlikte bulunan yataklarda (Louisiana, Texas), özel türde bir delgi işlemine başvurulur: aşırı ısıtılmış su şırınga edilerek kükürt eritilip yüzeye pompalanır. Bu işlem, sonradan arıtma işlemlerine de gerek bırakmaz.


  Ham kükürtten kimya sanayiinde çok kullanılan sülfürik asit (zaçyağı) elde edilir. Arı kükürt, kibrit ve barut yapımında kullanılır; çeşitli ilaçların bileşimine de girer.

  İlkel Bir Yöntem
  Maden filizi halinde çıkartıldığı zaman kükürtün her şeyden önce cüruftan ayrılması gerekir. Bunun için Sicilya'da hâlâ calcaroni (kalkaroni) fırını denen ilkel bir yöntem uygulanır; maden filizi toprağa derinlemesine kazılmış bu fırına yığılır; fırın alttan ateşlenince kükürtün bir kısmı yanar, geri kalanı ergiyerek sıvı halde dışarı akar; fırından çıkınca katılaşır ve öylece toplanır. Bu işlem iki-üç ay sürer. Böylelikle elde edilen ham kükürt, sonradan kaynatılarak damıtma yoluyla arıtılır: tuğla odalara gönderilen kükürt buharı toz halinde katılaşır (kükürt çiçeği).


 2. 2011-03-02 #2
  Türkiye 'de kükürt üretiminin büyük bölümü ETİBANK 'a ait Keçiborlu (Isparta) kükürt işletmesi tarafından karşılanmaktadır. Keçiborlu kükürt yataklarında 800.000 tonluk rezerv olduğu saptanmıştır. İşletmenin kurulu kapasitesi yılda 40.200 ton saf kükürttür. Ülkede bu yatak dışında Diyadin (Ağrı), Sarayköy(Denizli) ,Van ,Nevşehir ,Balıkesir ,Batı Anadolu'da dağınık olarak bulunan 500.000 ton düşük tenörlü kükürt rezervi vardır. Türkiye'de 1940'ta 3651 ton olan saf kükürt üretimi 1960'ta 17.100 tona, 1992 yılında 23.000 yükselmiştir. Ancak ,kükürt üretimi yurt içi talebini karşılayamamakta ,yurt dışından kükürt alınmaktadır. Örneğin 1992 yılında 200.000 tonluk iç talebin ancak 22.000 tonu karşılana bilmiştir..

 3. 2012-02-20 #3
  kükürtün çıkartıldığı yer

 4. 2012-02-20 #4
  Limon sarısında, katı bir cisimdir. Doğada yaygın olarak bulunan bir elementtir. Eski volkanların yakınında doğal halde bulunur.Bağcılıkta önemli yeri vardır. Asmaların ve sebzelerin yapraklarında üreyen bakteriler kükürtlü bileşiklerle yok edilir.

  Kullanıldığı alanlar:
  Yapay gübre,
  Oto lastiği,
  Kâğıt,
  Patlayıcı madde yapımında,
  Kimya ve boya sanayinde kullanılır.

  Çıkarıldığı yerler:

  Keçiborlu(Isparta),
  Sarayköy(Denizli),
  Simav(Kütahya)
  Diyadin(Ağrı)


 5. 2013-02-15 #5
  keçiborlu ısparta

 6. 2013-02-23 #6
  kükürtkeçiborlu ısparta
  sarayköydenizli
  simavkütahya
  diyadinagrı


  tabi atta yaygın olarak bulunan genellikle sarı renktekimyevi bir elemet

  Okunma: 9331 - Yorum: 5 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -