Dilimizde Yanlış Kullanılan Kelimeler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Dilimizde Yanlış Kullanılan Kelimeler

 1. Eskiden millî hislerini unutan insanlar, mesela; Türkler konuşurken kendi dillerine o kadar önem vermez, Arapça, Acemce birçok uydurma kelime düzerek bir iş yapmış gibi görünürler. Onunla da kalmadılar yaptıkları işle övündüler. Hâlbuki eski bir Türk yazarının yazılarını Türkler dahi arılayamazlardı. Çünkü ekseriyetinin bilmediği yabancı lügat, yabancı gramer kaideleriyle yazarlardı. Hâlbuki böyle eserler daha çok kötü eserlerden bahsedilerek yazılan yazılar, eski edebiyatı öldürdü. Yani gözden düşürdü. Görülüyor ki bugüne kadar yazılmayan, yazılıp kullanılmayan fakat konuşurken dilin daha tatlı, canlı ve güzel olduğu anlaşıldı ve bu dil ile yazmaya başladılar. Yani konuşulduğu gibi belki de konuşulandan daha güzel yazılar yazdılar ve yazmaktalar. Şimdi bu konuşma dilini yazmak için;


  1. Arapça, Acemce düzme kaideleri kullanmamak,

  2. Türkçeye girmemiş, Türklerin anlamadığı yabancı kelimeleri kullanmamak gereklidir.

  İste bu iki noktaya önem veren yazarlar çok güzel ve kolay konuşulan öz Türkçe ile yazmaya başladılar. Bu yazılan herkes okuyup ve kolayca arıladılar. Her ulus kendi dili ile yaşar, dilsiz bir ulus çobansız bir sürü koyuna benzer. Türkler ekseriyeti çoğulcu ve canlı bir dil olduğunu anladıktan sonra dillerini her şeyden ulu ve üstün gördüler. Onun edebi dili sırasına koymaya ve geçirmeye karar verdiler. Ondan sonra eski edebiyatta görülen Arapça, Acemce karışık edebi dili kullanmadılar, kullananları ulusuna yapılan hakaret saydılar. İşte konuşulan Türkçemizi sevmeye ve bu dili edebiyatımızda, bütün yazılarımızda yazmaya ve kullanmaya dil sevgisi denir. Dil bir ulusun manevî yurdudur. Manevî yurda set çekilmez. Onu korumaya çalışmazsak Maddî yurt gibi manevî yurt ta yaşayamaz.!


  Dilimizde Yanlış Kullanılan Kelimeler
  Yanlış (!) ___________________________ Doğru (!)
  hergün ------------------------------------------------her gün
  heryer ------------------------------------------------her yer
  herşey ------------------------------------------------her şey
  herhangibiri --------------------------------------------herhangi biri
  herbiri -------------------------------------------------her biri
  birgün -------------------------------------------------bir gün
  birşey -------------------------------------------------bir şey
  bir çok şey --------------------------------------------birçok şey
  bir kaç şey --------------------------------------------birkaç şey
  hiç bir şey ---------------------------------------------hiçbir şey
  pekçok ------------------------------------------------pek çok
  pekaz -------------------------------------------------pek az
  arasıra ------------------------------------------------ara sıra
  yanısıra -----------------------------------------------yanı sıra
  peşisıra -----------------------------------------------peşi sıra
  ardısıra -----------------------------------------------ardı sıra
  akşam üstü -------------------------------------------akşamüstü
  suç üstü ----------------------------------------------suçüstü
  ayak üstü ---------------------------------------------ayaküstü
  terketmek ---------------------------------------------terk etmek
  ayırdetmek --------------------------------------------ayırt etmek
  farketmek ---------------------------------------------fark etmek
  arzetmek ----------------------------------------------arz etmek
  vaadetmek --------------------------------------------vaat etmek
  haketmek ----------------------------------------------hak etmek
  muhtacolmak ------------------------------------------muhtaç olmak
  şehidolmak --------------------------------------------şehit olmak
  vaz geçmek -------------------------------------------vazgeçmek
  baş vurma ---------------------------------------------başvurmak
  ön görmek ---------------------------------------------öngörmek
  var saymak --------------------------------------------varsaymak
  ya hut -------------------------------------------------yahut
  ve ya --------------------------------------------------veya
  yada ---------------------------------------------------ya da
  laboratuar---------------------------------------------- laboratuvar
  antreman----------------------------------------------- antrenman
  eşortman----------------------------------------------- eşofman
  orjinal-------------------------------------------------- orijinal
  yalnış-------------------------------------------------- yanlış
  yanlız------------------------------------------------- yalnız
  kiprik-------------------------------------------------- kirpik
  kirbit-------------------------------------------------- kibrit
  anbar------------------------------------------------- ambar
  canbaz------------------------------------------------ cambaz
  çenber------------------------------------------------ çember
  makina------------------------------------------------ makine
  meyva------------------------------------------------- meyve
  zatüre------------------------------------------------ zatürree
  matba------------------------------------------------- matbaa
  deynek------------------------------------------------ değnek
  süpriz-------------------------------------------------- sürpriz
  poaça------------------------------------------------- poğaça
  kordalye----------------------------------------------- kurdele
  sandoviç----------------------------------------------- sandviç
  eksoz-------------------------------------------------- egzoz
  pardesü------------------------------------------------ pardösü
  ayidat------------------------------------------------- aidat
  pilaj---------------------------------------------------- plaj
  tazik--------------------------------------------------- tazyik
  traş---------------------------------------------------- tıraş
  metod-------------------------------------------------- metot
  ara söz------------------------------------------------- arasöz
  ara yön------------------------------------------------ arayön  Güncelleme : 2017-10-15

Konu Etiketleri

en sık yanlış yazılan sözcükler, türkçede yanlış telaffuz edilen kelimeler, türkçede yanlış yazılan kelimeler ve doğruları, yanlış yazılan kelimeler, yanlış yazılan kelimelerin doğru yazılışı

  Okunma: 4582 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -