Sizler için hazırladığımız bu güzel dökümün, üçgenler konusunu daha iyi anlayabilmenize yardımcı olacaktır. Üçgenlerde alan ve çevre hesaplaması, üçgen çeşitleri ve üçgenlerin resimlerini bu anlatımda bulabilirsiniz.


Sizde üçgenler hakkındaki bilgilerinizi bu konu altında paylaşabilirsiniz.Üçgenin Özellikleri
Üçgenin Özellikleri

Doğrusal olmayan üç noktanın birleşim kümesine üçgen denir.


Üçgenin üç kenarı, üç köşesi, üç açısı vardır.


Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 180o'dir.
Üçgenin Çevre Hesaplaması
Üçgenin Çevre Hesaplaması

Herhangi bir üçgenin çevre uzunluğu , üç kenarının uzunlukları toplamına eşittir.


Ç=a +b + c olur.
Üçgen Çeşitleri

Kenar uzunluklarına göre:


Eşkenar üçgen,


İkizkenar üçgen,


Çeşitkenar üçgen.
Üçgen Çeşitleri

Açı ölçülerine göre:


Dar açılı üçgen,


Dik açılı üçgen,


Geniş açılı üçgen.
Eşkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen

Kenar uzunlukları eşit olan üçgen çeşididir.

İkizkenar Üçgen
İkizkenar Üçgen

İki kenarı eşit diğer kenarı farklı üçgenlere denir.
Çeşitkenar Üçgen
Çeşitkenar Üçgen

Kenar uzunlukları farklı olan üçgenlere denir.
Dik Açılı Üçgen
Dik Açılı Üçgen

Bir açısı 90o olan üçgenlere denir.


Örnekte B açısı 90o dir.
Geniş Açılı Üçgen
Geniş Açılı Üçgen

Bir açısı 90o den büyük olan üçgenler denir.


Örnekte B açısı 90o den büyüktür.