Her Hac Mevsimi Mekke ile birlikte Milyonlarca Hacı tarafından ziyaret edilir. Şehirde ziyaret edilecek önemli yerler şunlardır;

Mescid-i Nebevî

Uhud Dağı ve Kabristanı

Yedi Mescidler

Mescid-i Kıbleteyn

Kuba Mescidi (Müslümanların inşa ettiği ilk mescid)

Hamza Mescidi

Ali Mescidi

Cennet-ül Baki (Kabristan)

Ebu Bekir Mescidi

Osman Mescidi

Ömer Mescidi

Cuma Mescidi

Mescid-i Gamame (Bulut Mescidi)

Osmanlı Cami


Osmanlı İmparatorluğu döneminde Padişah II. Abdülhamit Han tarafından Medine'ye kadar demiryolu hattı inşa ettirilmiştir. Haydarpaşa garından tren ile Medine'ye 3 gün içinde ulaşım sağlanmakta idi.


İsim:  800px-Masjid_Nabawi._Medina%2C_Saudi_Arabia.jpg
Görüntüleme: 5112
Büyüklük:  102,0 KB (Kilobyte)

Gayrimüslimlerin Medine'ye adım atmaları yasaktır.

Sultan Melikşah döneminde (1072-1092) Selçuklu topraklarına katılmasıyla Türk egemenliğine

giren Medine, daha sonra tüm Hicaz bölgesi gibi sırasıyla Eyyubi ve Memluk Devletlerinin topraklarına katıldı. 1517 yılında Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in Memluk ordusunu Ridaniye Savaşı'nda mağlup etmesiyle tüm Hicaz bölgesiyle birlikte Medine de Osmanlı Devleti'nin topraklarına katıldı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında başlayan Arap Ayaklanması sırasında tüm çevre kentleri isyancıların eline geçerken, Medine Kalesi daha sonra "Medine Müdafii" unvanını alacak Fahrettin Paşa'nın komutasındaki Türk askerlerinin zor koşullara rağmen kahramanca direnişiyle savaşın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin elinde kaldığı gibi, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra da Fahrettin Paşa kenti teslim etmedi. 20 Ocak 1919'da Osmanlı başkentinden gelen talimat sonucunda buradaki birlik teslim oldu ve şehirdeki Türk egemenliği sona erdi.