İSKELET :Değişik şekilli irili ufaklı kemiklerin birbirlerine bağlanmalarıyla oluşan kemik yapıya iskelet denir.


İsim:  ww.harikasozler.net_-_iskelet_yaps.jpg
Görüntüleme: 7501
Büyüklük:  27,9 KB (Kilobyte)


İskelet:

*Vücuda şekil verir.

*Organlara askı görevi yapar.

*Organları korur ve desteklik sağlar.

*Kaslarla birlikte vücudun hareketini sağlar.

İskeletimizde kemikler üç çeşittir:


İsim:  insan-iskelet-resmi.jpg
Görüntüleme: 9931
Büyüklük:  52,2 KB (Kilobyte)


*Uzun Kemikler: Boyu, eninden fazladır.(Kol ve bacak kemikleri)

*Kısa Kemikler: Eni, boyuna eşittir.(parmak, bilek, omuz kemikleri)

*Yassı Kemikler: Geniş yüzeyli ve kalınlığı azdır.(kafatası, kaburgalar)

KEMİĞİN YAPISI

*Kemiklerin dışı beyazdır.

*Canlı olan bu beyaz kısımda, kemik zarı (periost) bulunur.

*Kemik zarı, canlı kemik hücrelerinin bölünerek çoğalmasıyla, kemiğin;

*Kalınlaşmasını,

*Kırılma ve çatlamalarda onarılmasını sağlar.

*Kemik zarının altında kemik dokusu bulunur.Sert olan kemik dokusunun;

*2/3'ü madensel tuzlar,

*1/3'ü yumuşak maddelerden oluşmuştur.

*Madensel tuzların başında kalsiyum gelir.

*Uzun kemiklerin ortasındaki boşlukta sarı ilik bulunur.

*Uzun kemiklerin baş kısımları ile kısa ve yassı kemiklerin içinde kırmızı ilik bulunur.

*Kırmızı ve sarı ilik, kan yapımında kullanılır.

İSKELETİN BÖLÜMLERİ

İskelet kemikleri, üç bölümde incelenir.Bunlar;

*Baş,

*Gövde,

*Kol ve bacak kemikleridir.

BAŞ KEMİKLERİ

Bu kemikler;

*Genellikle yassı kemiklerdir.

*Birbirleriyle testere dişi zikzaklarla bağlanmıştır.

*Hareket etmezler.

*Sadece alt çene kemiği hareketlidir.

Kafatası kemikleri ve

*Baş kemikleri

Yüz kemiklerinden oluşur.

GÖVDE KEMİKLERİ

Bu kemikler;

*Omuz kemikleri,

*Omurga,

*Göğüs kafesi ve

*Kalça kemikleridir.

OMUZ KEMİKLERİ

Önde köprücük, arkada kürek kemiklerinden oluşur.

OMURGA

*Omur adı verilen 33 kemiğin üst üste dizilmesiyle oluşur.

*Omurların ortasındaki delikler üst üste geldiğinden, omurganın içinde bir kanal oluşur.

*Bu kanalın içinde omurilik bulunur.

Omurga, (S) biçimde kıvrıktır.Bu kıvrıklık vücuda esneklik kazandırır.

GÖĞÜS KAFESİ

Göğüs kemiği ile 12 çift kaburgadan oluşur.

KALÇA KEMİKLERİ

Üç kemiğin kaynaşmasıyla oluşmuştur.Kalça kemikleri karın boşluğundaki iç organları bir leğen gibi tuttuğundan, bunlara leğen kemikleri de denir.

KOL VE BACAK KEMİKLERİ

KOL KEMİKLERİ

Pazı kemiği……………………….1

Önkol-Dirsek kemiği………….2

Bilek kemiği……………………..8

Tarak kemiği……………………..5

Parmak kemiği…………………14

30 Kemiktir.

BACAK KEMİKLERİ

Uyluk kemiği…………………….1

Dizkapağı kemiği……………….1

Baldır-Kaval kemiği…………..2

Ayak bilek kemiği……………..7

Ayak tarak kemiği……………..5

Ayak parmak kemiği…………14

30 Kemiktir.

EKLEMLER

Kemiklerin birbirine bağlandıkları yere eklem denir.İskeletimizde üç çeşit eklem vardır.

1.Oynamaz eklemler

2.Yarı oynar eklemler

3.Oynar eklemler

OYNAMAZ EKLEMLER

Hiç hareket etmeyen eklemlerdir.Kalça ve kafatasını oluşturan kemikler arasındaki eklemler, oynamaz eklemlerdir.

YARI OYNAR EKLEMLER

Çok az hareket edebilen eklemlerdir.Bel ve sırt omurları arasındaki eklemler bu gruptandır.

OYNAR EKLEMLER

Kolay ve çok yönlü hareket edebilen eklemlerdir.Kol ve bacak kemiklerimiz arasındaki eklemler bu gruptandır.

EKLEMİN YAPISI

Bir oynar eklemde, birbirleriyle birleşen birinin ucu tümsek, diğerinin ucu ise ona uyacak şekilde çukurdur.

İki kemiğin de ucu, aşınmaması için kaygan ve yumuşak olan kıkırdak maddesiyle örtülüdür.

Kıkırdak arasında kaygan sıvı vardır.Her iki kemik, ayrıca eklem bağlarıyla birbirine bağlanmıştır.

KASLARIMIZ

Vücudumuza biçim kazandıran, iskeletimizi ve iç organlarımızı hareket ettiren yapılara kas denir.

Kaslarımız iki çeşittir:

1.ÇİZGİLİ KASLAR

Bunlar;

*Kırmızı renklidir.

*İsteğimizle hareket ederler.

*İskeletimizin hareketini sağlarlar.

*Uzun süre çalışırlarsa yorulurlar.

YAPISI

*Ortası şişkin ve rengi kırmızıdır.

*Uçları sivri ve beyazdır.Bu beyaz kısımlara kiriş denir.

*Kirişler, kasın kemiklere tutunmasını sağlar.

*Çizgili kaslar ince, kas tellerinden oluşur.

*Kas telleri birleşerek, kas teli demetlerini, onlar da birleşerek kası oluşturur.

DÜZ KASLAR

İç organlarımızın (kalp hariç) hareketini sağlayan kaslardır.

*Renkleri beyazdır.

*İsteğimiz dışında hareket ederler.

*Hareketleri yavaştır ve yorulmazlar.