Topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan sivil savunma teşkilatının
7126 sayılı sivil savunma kanunda belirtilen görevleri:

İsim:  sivil-savunma-gunu-resimleri-1.jpg
Görüntüleme: 1087
Büyüklük:  37,8 KB (Kilobyte)


· Savaş zamanı halkın can ve mal kaybını en aza indirme

· Afetlerde can ve mal kurtarma

· Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma

· Yok olmaları ve çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan resmi ve özel müessese ve tesisleri korunması ve onarılması

· Savaş zamanında her türlü savunma gayretlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi

· Cephe gerisi moralin kuvvetlendirilmesi
şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak şunu unutmamak gerekir ki nitelik olarak sivil savunma;

· Silahsız
· Koruyucu
· Kurtarıcı önlem ve faaliyetler bütünüdür.


Yukarıda belirtilen tedbir ve faaliyetlerin yurt düzeyinde gerçekleştirilmesi sorumluluğu İçişleri Bakanlığına verilmiş olup, bunların yerine getirilmesi için de Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır;

· Sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlanmasını, uygulanmasını,koordinasyonu sağlamak ve denetimini yapmak,

· Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilkyardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

· Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiye teşkillerinin standartlarını tespit etmek, personelini eğitmek, teşkilleri denetlemek ve koordinasyon sağlamak

· Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek

· Sivil savunma fonunu yönetmek.

· Bakanlığın savunma sekreterliği görevini yapmak

· Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek