Dünya'nın her yerinde meslekler bölgenin ekonomik durumuna göre, doğa ve iklim şartlarına göre farklılar göstermektedir. Türkiye'de de bölgelere göre çok faklı meslek dalları gelişmiş durumdadır. Aşağıdaki tablo gölgelere göre meslek dağılımları konusunda size fikir verecektir.


Türkiye'deki Mesleklerin Bölgelere Göre Dağılımı