Son yüzyılda tüm dünyada teknoloji alanında yaşanan hızlı değişim aynı hızla yaşamın tüm alanlarına yansımıştır.Bilimsel buluşlar uygulamaya geçmiş ve toplumun yaşam biçimİ farklılaşmıştır.Sanayileşme ile birlikte insan gücüne ihtiyacın azalması ile birlikte köylerden kentlere yoğun göçler yaşanmıştır.Yapılan araştırmalara göre son 50 yıl içinde ülke nüfusunun yarısı köylerden kente göç etmiştir.Ulaşımda, iletişimde tıpta,eğitimde ve ekonomide yaşanan gelişmeler ve buna bağlı değişimler sosyal ve kültürel değişimlere neden olmuştur.Bu değişimler toplumsal yaşamı temelden etkilemiştir.  • Gelenek ve görenekler eskimiştir.
  • Dinsel kurumların insan yaşamını yönlendirme gücü zayıflamıştır.
  • Kadın erkek ilişkileri uygarlaşmıştır.
  • Kadının ailede ve toplumdaki konumu yükselmiş,değeri artmıştır.
  • Birçok yeni meslek türemiştir.
  • Gelir ve tüketim artmıştır.


Kültürel yapının değişikliğini yansıtan bu değişimler çocuğa yaklaşımları da değiştirmiştir.