Çocuk evde aileyi tamamlar, özellikle kırsal kesimde küçükken aileye maddî katkı sağlar, büyüyünce de yaşlılık güvencesidir, aynı zamanda statü kaynağıdır.

 • "Çocuklu ev pazar, çocuksuz ev mezar".
 • "Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir".
 • "Çocuk evin meyvesidir".
 • "Oğlanı kızı olmayan avrattan, eski hasır yeydir".
 • "Evlâdı olmayanda merhamet olmaz". • Geleneksel Türk toplumunda çocuksuz ev düşünülemez.Evlilik çocuk sahibi olmakla bir tutulur
 • Çocuk sahibi olmamak bir eksikliktir ve sorumlusu kadındır.Bu eksikliği gidermek için her yola başvurulur.(kocakarı ilaçları,türbe ziyaretleri vb.)
 • Erkek çocuğa sahip olmak ayrıcalık ve zorunluluktur.Bunun da sorumlusu kadındır.Bunun için de çeşitli önlemler alınır. • "Çok çocuk anayı şaşkın, babayı düşkün eder".
 • "Evlâdın varsa başında derdin var".
 • "Çocuk büyütmek taş kemirmek".
 • "Çocuk isteyen belâsını da istemek gerek".
 • "Evlâdın varsa bin derdin var, evlâdın yoksa bir derdin var".
 • "Evlâdın var mı derdin var". • Gebelikte sağlıklı çocuğa sahip olabilmek için geleneksel önlemler alınır.
 • Çocuğun doğumuna önem verilir.Nazardan koruyucu önlemler alınır.Çocuk görme ziyaretlerine gidilerek hediyeler verilir.
 • Çocuğun büyüme ve gelişimi ile ilgili sorunlar doktordan önce geleneksel yöntemlerle çözülmeye çalışılır.Örneğin çocuğun konuşması gecikmişse muska yazdırılır • Çocuklar içinde de kız çocuğun değeri düşüktür, çünkü ele gidecektir. Erkek çocuğun değeri yüksektir, çünkü ondan beklentiler çoktur; hem baba adını, soyunu ve ocağını sürdürecek, hem de anne babaya statü kazandıracaktır.
 • "Kız yükü tuz yükü":
 • "Kız doğuran tez kocar".
 • "Kız evde olsa da elden sayılır".
 • "Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün".
 • "Oğlanı her karı doğurmaz, er karı doğurur".
 • "Oğlandır oktur, her evde yoktur".
 • Torunda bile "Oğlanınki oğul balı, kızınki bahçe gülü" olarak nitelendirilir.


 • Çocuklar sevilir,öpülür,ninniler söylenir,korunur,abartılı sözler söylenir(kurban olduğum,yoluna öldüğüm gibi)
 • Anne babaların yanında çocukların sevilmesi ayıplanır.
 • Sevginin yanı sıra özellikle daha büyük çocuklara kızgınlık anında nefret içeren sözcükler ve beddualar söylenir,sıkça dövülür.
 • Yaramaz çocuklar babayla,umacılarla,çingenelerle korkutulurlar.


 • Kız çocuklar erken yaşta eve kapatılırlar.İlkokula gönderilmez ya da bitirmeden okuldan alınırlar.
 • Küçük çocuklar ve özellikle erkek çocuklar üzerinde denetim zayıftır.
 • Çocukları yalnız anne,babanın değil tüm köy yetişkinlerinin terbiye etme hakkı vardır.
 • Geleneksel Türk toplumunda çocuklar korkutularak,sindirilerek ve dövülerek büyütülür.Merakları ve özgür davranışları engellenir.Uslu ve söz dinler olmaları girişken olmalarından önde tutulur.