• Aşeren kadın genellikle acı, ekşi ve baharatlı şeyleri yemekten kaçınmaya zorlanmaktadır. Bu tutum Anadolu'da çok olan " Ye ekşiyi , doğur Ayşe yi " tekerlemesiyle de ifade edilmektedir. Buna karşılık olarak da aşerirken tatlı yiyeceklerden yemek oğlan çocuğunun ön belirtisi olarak yorumlanmakta, bu durum da halk arasında; " Ye tatlıyı , doğur atlıyı " tekerlemesiyle anlatılmaktadır.

  Anadolu'da konuyla ilgili olarak;

  - Kadının fiziksel görünümüne bakılarak,

  - Kadının yediklerine bakılarak,

  - Kadının davranışlarına bakılarak,

  - Çocuğun ana karnında oynama

süresine bakarak,


  • Sancının geliş biçimi dikkate alınarak


çeşitli yorumlar yapılmaktadır.

Kadının hamile kaldığı andan itibaren; çocuğu annenin tüm davranışlarından etkileneceği bilimsel olarak kanıtlanmış olup; bu konuyla ilgili olarak Anadolu'nun geleneksel kesiminde çok yaygın olan inanış sistemi günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

Bu inanış sistemi; hamile kadını bir takım davranışları yapmaya ve yapmamaya zorlamaktadır.

Yapmaması gereken davranışlara hamile kadın, hamileliği süresince;

- Ayıya, maymuna, deveye bakmaz,

- Balık, tavşan, paça, kelle yemez, sakız çiğnemez,

- Cenazeye gitmez, cesede bakmaz,

- Gizli saklı bir şeyi alıp yemez.