Türklerin Araplarla Karşılaşması Hangi Dönemde Olmuştur? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Türklerin Araplarla Karşılaşması Hangi Dönemde Olmuştur?

 1. Türklerin Araplarla Karşılaşması Hangi dönemde olmuştur ?
 2. 2011-02-17 #2
  Türk Arap karşılaşması 642 yılında son İran hükümdarı Üçüncü Yezdicerd'in Toharistan'daki yenilgisi neticesinde olmuştur. Hazret-i Ömer ve yerine geçen Hazret-i Osman'ın şehit edilmeleri ve sonraki yıllarda başlayan iç mücadeleler, 8. yüzyıl başlarına kadar Türklerle Müslümanların münasebetlerini bir sınır komşuluğundan ileri götürmedi. Fakat Dört Halife döneminden sonra başa geçen Emeviler çatışmaları başlatan taraf olmuştur. Emevîler tarafından, İslâm İmparatorluğunun bütün doğu bölgelerini içine alan Irak genel valiliğine Haccâc' ın getirilmesi ve bunun da Horasan'a, devrin sayılı kumandanlarından Kuteybe bin Müslim'i tayin etmesi çatışmaları başlattı. Emeviler bölgede İslâmiyet'i yaymaktan çok, yeni zaferler peşinde koşmuşlar; Müslüman olmalarına rağmen yerli halka ağır vergiler yüklemişlerdi. Bu sebeple ilk karşılaşma pek dostça olmamış ve Türklerle Araplar arasında küçük çapta çarpışmalar cereyan etmiştir.

  Kuteybe bin Müslim'in Maverâünnehir' in doğusuna düzenlediği akınlara karşı Türgeş Beyleri güçlü bir direnme göstermiştir. Türgeş Kağanı Şulu Han idaresindeki Türkler, 720 yılından itibaren cephelerdeki hakimiyeti ele alarak Emevî ordularını bozguna uğrattı. Böylece Emevîler döneminde Türkler karşısında başlangıçta başarıyla sürdürülen mücadeleler, sonuçta başarısızlıkla son buldu. Göktürklerin batı kanadında yer alan Türgeşler, Arapları savunmaya çekilmeye zorlamış ve bu mücadele Göktürklerin yıkılmasına kadar devam etmiştir (745 ). Göktürk hâkimiyetinin sona ermesiyle Türk toprakları doğudan Çinliler, batıdan Arapların ilerlemesine maruz kalmıştır. Bu dönemde Maverâünnehir bölgesinin savunmasını, Türgeşlerin yerini alan Karluklar üstlenmiştir. Ancak bu mücadeleler, Türklerin İslâmiyet'i yakından tanımalarına ve tetkik etmelerine zemin hazırladı. Kısa bir süre sonra da, Türklerin İslâm'ın bayraktarı olarak dünya sahnesine çıkmasına vesile oldu.


 3. 2011-03-02 #3
  niye bu kadar uzun aradığımız bi kelime yawwwww

 4. 2011-04-13 #4
  hepinize selam dostlarım

 5. 2011-05-26 #5
  ya ne dönemi onu istiyoruz biz bu çok uzun çok lazım hadi ya

 6. 2011-05-29 #6
  Dört Halife Dönemi'nde Hz.Ömer ve Hz.Osman zamanında Türk - Arap ilişkileri başlamıştır.


 7. 2012-10-14 #7
  Burda bilgi eksikligi oldugunu görüyorum arkadaş buraya araplarla türklerin karşılaşmalarında ufak caplı catışmadan söz ediyor biraz araştırırsanız bu öyle ufak bir çatışma degildir 670 yılından 740 yılına kadar cok şiddetli olan savaşlar 30 sene kadar sürmüştür curcula keti samerkant şhirlerine 40 bin türk katledilmiştir bu 70 yıllık savaşta 100 bin türk katledilmiştin hele curcula şehri teslim olmalarına ragmen katledilmişlerdir 740 yılında devrilen emevi devletinin yerine gecen abbasilerle başlar sıcak ilişkiler ama yinede türklerin islamiyete gecmeleri hemen olmamıştır islamiyete türklerin toplu geçmeleri 950 yılarından sonra başlar selçuklularla zirve yapar daha 1100 yılarında bile anadolu bölgesinde hristiyan türkler ve göktanrıya inanan türkler vardı onun icin birazdaha geniş bilgi koymanızı öneririm

 8. 2012-10-14 #8
  Taberi Anlatımları

  Aşağıdaki pasajlar doğrudan Taberinin anlatımından alınmıştır.

  Tarih-i Taberi / Cilt 3/(Syf-343)

  Her kim Türk'lerden baş getirirse yüz dirhem vereceğim. İmdi müslümanlar bir bir Türk'lerin başını kesip getirip 100 dirhemi aldılar.Ve Türk'leri dağıtıp hesapsız kırdılar ve mübaleğa ile mal ve ganimet alıp yine dönüp Merv'e geldiler.

  Yaz gelince Kuteybe Horasan şehirlerine nameler gönderip asker topladı. Sonra göçüp Talkan'a vardı. Şehrek ki Talkan meliki idi. Neyzekle müttefik idi. Kuteybe'nin geldiğini işitince kaçtı. Kuteybe Talkan'a girdiği vakit hükmetti ki ahalisini kılıçtan geçireler. Ne kadar kırabilirlerse kıralar. Bunun üzerine Kuteybe'nin askeri orada hesapsız adam öldürdü.

  Rivayet ederler ki 4 fersenk yol iki taraftan muttasıl ceviz ağacı dallarına adamlar asılmış idi. Oradan göçtü. Mervalarüd'e kondu. Oradaki melik kaçtı. Kuteybe onun da iki oğlunu tuttukta kalan şehrin beyleri itaat edip istikbale geldiler.(Syf-344)

  Kuteybe dedi: - Vallahi eğer benim ömrümden üç söz söyleyecek kadar zaman kalmış olsa bunu derim ki (Uktülühü uktülühü uktülühü). ( Hepsini öldürün, hepsini öldürün, hepsini öldürün )
  Bunun üzerine Neyzek'i ve iki kardeşi oğulları ki biri Sol ve biri Osman'dır. Ve yine o kendisi ile mahsur olanların hepsini öldürdüler.hepsi 700 adam idi. Buyurdu başlarını kesip Haccac'a gönderdiler.(Syf-347)
  Kuteybe deve palanı demek olur.(Syf-351)

 9. 2012-10-14 #9
  Bu 70 yıl süren Türk-arap savaşlarının en önemli noktaları ve sonuçları ;

  1- 100.000'in üstünde Türk katledilmiştir.
  2- 50.000'in üstünde Türk genci köle ve cariye yapılmıştır.
  3- Şehirler yağmalanmış , ganimet diye halkın herşeyi talan edilmiştir.
  4- Tüm zenginlikler , tarihi eserler yokedilmiş , yakılmış , yıkılmıştır.
  5- Dünyanın en büyük katliamlarından biri olan "Talkan Katliamında" 40.000 Türkün kesilerek
  24 km yol boyunca ağaçlarda sallandırılmıştır.( Tarihte örneği çok azdır.)
  6- Aynı şekilde "Curcan Katliamında da esir alınan 40.000 Türk'ün nehir kenarında kafaları
  kesilmiş , nehrin suyu kıpkızıl olmuş , cesetler yine ağaçlarda sallandırılmıştır.
  7- "Teslim olursanız canınız bağışlanacak" sözü hiç bir zaman yerine getirilmemiş ,
  "Şeriat söz tanımaz" denilerek kadın-erkek kılıçtan geçirilmiştir.

  8- Araplar tarihte yaşadıkları bu en büyük yağma ve talandan çok büyük servet elde etmişlerdir.
  9- Türkler böyle bir vahşet ve mezalimi Çinlilerden dahi görmemişlerdir.
  10-Bu tarihi gerçekler "islam etkilenmesin" düşüncesiyle gizlenmekte , bahsedilmemektedir.
  Türkçü siyasetçiler dahi konuyu geçiştirmektedir. Bundan da Araplar nasiplenmektedir

 10. 2012-10-14 #10
  talkan ve curcan katliamı

  Okunma: 6208 - Yorum: 9 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -