Özgeçmişte; iletişim bilgileriyle başlamak üzere eğitim bilgileri, deneyim bilgileri, varsa sertifikalar, ödüller, hobi ve aktiviteler, referanslar, beceriler, başvurulan pozisyonla ilgili olan beceriler, kişisel bilgiler (askerlik, medeni hal gibi), iletişim bilgileri olmalıdır. Ön yazı da önemlidir. Bu nedenle başvurduğunuz pozisyona hangi açılardan uygun olduğunuzu gösteren çok da uzun olmayan bir ön yazı yazmalısınız.