Futbol oyununun, ilk olarak nerede ve hangi tarihte oynandığı kesin olarak bilinmemektedir. Eski Yunanlıların "EPİSKİROS", Romalıların "HARPASTUM", Türklerin "TEPÜK" adını verdikleri tarihi eserlerden Asya'da Çin, Japonya, Hindistan, Afrika'da Mısır; Amerika'da Meksika, Avrupa'da Yunanistan, İtalya, Fransa ve İngiltere, değişik kaynaklara göre futbolun ilk oynandığı ülkelerdir.


Tepük'ün Getirileri

Türklerin var oluşunun her döneminde görüldüğü gibi, spor, buna bağlı olarak oynadıkları ayaktopu benzeri oyunlarda başarılar elde etmek, sınırlar içerisinde kalsa da ün ve saygınlık kazandırmıştır. Askeri alanda ise yetiştirilen savaşçılara çeviklik sağlamış ve bu kabiliyet Türk ordularının yetenekleri arasına girmiştir. Toplum içerisinde bu olgu beden görgüsü olarak maddesel ve tinsel bakımlardan getirilere sahiptir.


T.B.M.M.'nin 14 Nisan 2000 tarihli birleşmesinde Doğru Yol Partisi Grubu Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, bu getirileri destekleyen şu açıklamalarda bulunmuştur:

"Günümüzde birçok spor faaliyetleri içerisinde - şüphesiz ki, futbolun toplumlar için çok ayrı bir yeri vardır - futbol gerek oyuncular gerekse seyirciler ve geniş kitleler açısından dünyanın en büyük ilgi gören bir takım sporu hüviyetindedir. Futbol, evrenselliğini, kurallarının yalınlığına ve oyunu gerçekleştirebilmek için gereken öğelerin azlığına; güzelliğini ise oyunEski Türkler, Selçuklular, Kölemenler hep bunun eseridir ve bunu takip etmişlerdir. Tepük oynanması yine bunun bir parçasıdır. Osmanlılar da aynı şeyi göstermiştir ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en fazla değer verdiği dallardan bir tanesi spordur.