İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı

  1. Orta Asya coğrafi yapısından dolayı burada yaşayan Türkleri göçebe bir hayat sürmeye zorlamıştır. Türklerin teşkilatçı ve mücadeleci olmasında bu yaşam şekli oldukça etkili olmuştur.

    İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı

    Orta Asya'da, Türklerin temel geçim kaynakları hayvancılıktı. Türkler, hayvanlarına ot ve su bulmak için yaylak ve kışlaklara göç etmişlerdir. Geçim kaynakları özellikle de küçükbaş hayvancılık olan Türkler hayvanlarına daha iyi otlak bulabilmek için ilkbaharda yaylaların bulunduğu yüksek yerlere göç ediyorlardı. Her boyun ve oymağın belirli bir yaylası ve otlağı vardı. Göç, boy beyinin emri ile başlardı.Göç araçları olarak, çift hörgüçlü develer veya dört tekerlekli arabalar, üstü kapalı ve öküzlerle çekilen arabalar(Kağnı) kullanılırdı. Yaylalara göçerken güzel elbiseler giyilir,neşeli şarkılar söylenirdi. Yaylacılık geleneği Selçuklu ve Osmanlı Döneminde de devam etmiştir. Bugün bile Karadeniz, Doğu Anadolu ve Toroslar'da yayla geleneği sürdürülmekte ve yapılan göçlerde Türklerin Orta Asya göçlerine benzeyen durumlar yaşanmaktadır.

    Toplumsal yaşayışı düzenleyen kurallar olarak tarif edebileceğimiz töre Türk toplum yapısında önemli bir yer tutmaktadır. Türk toplulukları töreye bağlılıkları sayesinde her zaman varlıklarını koruyarak yeni devletler kurmuşlardır. Türk toplumun da devlet, birey ve toplum birbirinden ayrılmaz bir bütündü. Devletten beklenen en önemli istek adaleti sağlaması, fertlerin de devlete karşı sorumlulukları askere gitmek ve vergi vermekti. Yöneticiler ile halk arasında karşılıklı görev ve sorumlulukları belirten yazılı olmayan anlaşmaya tüz denirdi. Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer vardı ve oraya orun denirdi. Kesilen hayvanın etinden dağıtılacak paya da ülüş denirdi.İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının en alt birimi oguş(aile)du. Ailelerin birleşmesiyle oluşan urug, urugların birleşmesiyle boy, boyların birleşmesi ile de bodun oluşurdu.    Güncelleme : 2017-08-17

Konu Etiketleri

11.sınıf tarih ilk türk devletlerinde toplum yapısı, ilk türk devletlerinde aile yapısı, ilk türk devletlerinde toplum yapısı özet notları, türk islam devletlerinde toplum yapısı, türklerde toplum yapısı

  Okunma: 1552 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -