Adana Arkeoloji Müzesinde Sergilenen Sanat Eserleri

Adana Arkeoloji Müzesi, Adana ili ve çevresinde bulunan arkeolojik eserlerin sergilendiği müze. Adana Arkeoloji Müzesi, 1924 yılında kurulmuştur.

Adana Arkeoloji Müzesi'nde, Tarsus-Gözlükule, Mersin-Yümüktepe, Milis, Karatepe, Soğuksutepe vb. höyük ve iskân yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda çıkan eserler ile Adana ve çevresinden derlenen eserler bulunuyor. Bunlar prehistorik (tarih öncesi), Hitit, Asur, Fenike, Frig, Helenistik, Roma ve Bizans devirlerine ait heykel, kitabe, lahit, stel, mimari parçalar gibi taş eserler, pişmiş topraktan yapılmış çanak, çömlek, çeşitli kaplar, silindirik ve magma mühürleri, madeni paralar vediğer arkeolojik buluntulardır. Müzede ayrıca Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait islami eserler ile, giyim kuşama, halk sanatlarına ve elişlerine, yörük çadırlarına ve yörüklerce kullanılan eşyaya ait derlenmiş etnografya malzemesi de yer alır.


18007d1297609535 turkiyedeki muzeler ve sergilenen sanat eserleri adana arkeoloji muzesi buyuk adana arkeoloji muzesi - Adana Arkeoloji Müzesinde Sergilenen Sanat Eserleri


Müzenin en değerli eserleri lahitlerdir. Bunlar arasında 3843 envanter sayılı lahit, 1958'de Tarsus'ta bulundu ve Adana Arkeoloji Müzesi'ne taşındı. Lahitin uzun yüzlerinden birinde TruvaHektor'un ölüsünün fidye karşılığında kurtarılışı, sağda Kral Priamos'un Akhilleus'e yalvarışını, solda kralın arabasından inişini, arkada dragonları tasvir eden kabartmalar görülmektedir.


18008d1268902059 turkiyedeki muzeler ve sergilenen sanat eserleri adana arkeoloji muzesi 450px istanbul   museo archeol.   adriano   da adana   sec. ii d.c.   foto g. dall 27orto 28 5 2 - Adana Arkeoloji Müzesinde Sergilenen Sanat EserleriRoma İmparatoru Hadrian


18009d1297609660 turkiyedeki muzeler ve sergilenen sanat eserleri adana arkeoloji muzesi adana7 muze 4 - Adana Arkeoloji Müzesinde Sergilenen Sanat Eserleri


18010d1297609693 turkiyedeki muzeler ve sergilenen sanat eserleri adana arkeoloji muzesi 25650143 - Adana Arkeoloji Müzesinde Sergilenen Sanat Eserleri


18011d1297609721 turkiyedeki muzeler ve sergilenen sanat eserleri adana arkeoloji muzesi 25649864 - Adana Arkeoloji Müzesinde Sergilenen Sanat Eserleri