Yerel Yönetim Birimleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Yerel Yönetim Birimleri Nelerdir?

 1. 1. Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır.


  2. Yerel yönetimler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluk üyelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ve refaha ilişkin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk, demokratik bir kuruluştur.


  Türkiye'deki yerel yönetimler

  T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür.
  Görevleri


  1. Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,
  2. Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak,
  3. Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek,
  4. Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayınlamak,
  5. Mahalli idareler personelinin hizmetiçi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek, Eğitim Daire Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak,
  6. Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek,
  7. Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının görüşünü almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,
  8. Mahalli İdare Fonu, İl Özel İdaresi Fonu ve Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonunun kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetki sınırları içinde dağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol etmek.

  T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

  İller İdaresi Genel Müdürlüğü 14 Şubat 1985 tarih ve 3152 sayılı "İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"da birinci ana hizmet birimi olarak sayılmıştır.
  Görevleri

  1) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplamak ve değerlendirmek,
  2) Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak,
  3) İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine ve sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip etmek,
  4) Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek,
  5) Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak,
  Bu çerçevede;
  a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler,
  b) Türk Bayrağı Kanunu, Türk Bayrağı Tüzüğü, Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelik uyarınca yapılacak uygulama ile ilgili işlemler,
  c) Toplumsal olaylardan zarar görenlerin tazminat talepleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve Bakanlık aleyhine açılan tazminat davalarının bilgi ve belgelerinin derlenmesi,
  d) Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararname gereğince oluşturulan kurumlar arası komisyonda Bakanlığımızın temsili ve sınır ticareti kapsamına alınacak illerin tespitine ilişkin çalışmalar,
  e) Mahalle muhtarlığı ile ilgili işlemler,
  f) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve diğer devlet büyüklerinin yurt gezilerinde tespit ettikleri Bakanlığımızla ilgili konuların izlenmesi ve sonuçlandırılması,
  g) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında bulunan Bakanlığımız mensupları, geçici köy korucuları ve asayiş hizmetlerinde görevlendirilen sivil vatandaşlar ile bunların eş, füru, ana, baba, ve kardeşlerinin zarar görmeleri halinde ödenecek tazminat ile ilgili işlemler,
  h) Köy, belediye ve bunların alt birimleri olan bağlı ve mahallelerin adı, bağlılık durumu, koordinatları, kuruluş tarihçeleri gibi bilgi ve değişikliklerin kayıtlara işlenmesi,
  i) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu işlemleri ile mahalli sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının çalışmalarının ve teftiş raporlarının izlenmesi,
  j) İl ve ilçelerin denetlenmesi sonucunda düzenlenen teftiş raporlarının izlenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili işlemler.


 2. 2011-02-08 #2
  Bununla ilgili resim nerden bulabilirim ???

 3. 2011-03-23 #3
  Alıntı:
  deLi_qızz Nickli Üyeden Alıntı
  Bununla ilgili resim nerden bulabilirim ???
  Bununla ilgili resimleri internetten bulabilirsin.

  Okunma: 6989 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -