Dil (lingua, tongue), Ağız içinde bulunan ve 5 duyudan "tad alma" yı gerçekleştiren kaslardan yapılmış organdır. Ayrıca yiyecekleri çiğneme ve yutma işlemine yardım eder, insanlarda konuşmayı da sağlar.En çabuk kendini yenileyebilen organ olarak da tanınır.


İsim: 524px-Tongue.agr.jpg
Görüntüleme: 1313
Büyüklük: 64,5 KB (Kilobyte)


Anatomisi


 • Corpus lingua: Dilin ucuyla kökü arasında kalan dil gövdesi.
 • Radix lingua: Dil kökü. Gırtlak kapağının önünde yer alan ve tonsilla linualis'i (folliculi linguales) taşıyan dil tabanı.
 • Dorsum lingua: Dil papillerini (papillae linguales) taşıyan dil sırtı.
 • Margo lingua: Dilin dişlere değen yan kenarları.ve sonra zıbardı
 • Apex lingua: Dil ucu.
 • Tunica mucosa lingualis:


Fonksiyonları


 1. - Fonasyon. Konuşma seslerinin diğer fonasyon organlarıyla birlikte oluştutmaya yardımcı olur.
 2. - Tad alma: İnsan dilinin yer yeri farklı tadları hisseder. Dil ucu "tatlı" , ucun hemen arkası "tuzlu", dilin yanları "ekşi" ve arkası "acı" tadlarını hisseden algılayıcılar barındırır.
 3. -Besinleri ağızda çevirerek çiğnemeye yardımcı olur.
 4. -Besinleri yutulmak üzere boğaza gönderir.