Kuvvet uygulayarak duran cismi hareket ettirdiğimizi biliyoruz. Kuwetin, cisimleri hareket ettirmenin yaninda durdurma, döndürme, yön değiştirme ve şekil değiştirme etkileri vardır.


Ayrıca hareketli cisimler kuwetin etkisiyle hızlanır ya da yavaşlar.

Hızlanma: Yuvarlanan bir topa ayağımızla vurduğumuzda r daha hızlı hareket eder.
Yavaş yavaş kapanan bir kapıyı elimizle ittiğimizde hızlanarak kapanır.

Hareket eden bir cisme, hareket yönünde bir kuvvet uyguladığımızda cisim hızlanır.
Yavaşlama - Durma: Kapanmakta olan kapıyı hareketinin zıt yönünde çekersek yavaşlar ya da durur. Sürücüler, arabayı durdurmak ya da yavaşlatmak için frene basarak arabanın hareketine zıt yönde bir kuvvet uygular.

Bir cisme, hareketine zıt yönde bir kuvvet uyguladığımızda cisim yavaşlar ya da durur.

Yön De
ğiştirme: Resimdeki çocuklar topu durdurmadan birbirlerine atıyorlar. Alp topu attığında Sarp kendisine doğru gelen topa vurarak yönünü değiştirir. Böylece topu Can'a atmış olur.


Hareket hâlindeki cisimlere kuvvet uyguladığımızda yön değiştirebilir.

Döndürme:
Sürücü direksiyona kuvvet uygulayarak döndürür. Yine kuvvet uygulayarak tornavida ile vidayı sıkıştırıp çıkartabiliriz.


Kapı, pencere ve dolap kapakları menteşelerin etrafında dönerek hareket eder.


Birçok makine ve aracın yapımında kuwetin döndürme etkisinden yararlanılmaktadır.

Kuwet uygulanan cisimler döner.

Şekil Değiştirme:
Kuvvet uygulayarak cisimlerin şeklini değiştirebiliriz. Sünger, lastik, sarmal yay gibi cisimlere kuvvet uyguladığımızda şekilleri değişir ancak uygulanan kuwetin etkisi kalktığında eski şekillerini alır. Böyle cisimlere esnek cisimler denir.


Sarmal yayı iki ucundan çektiğimizde yayın boyu uzar. Bıraktığımızda eski şeklini alır. Sarmal yayı çekerken uyguladığımız kuvvet büyük olursa yay esnekliğini kaybeder, eski şeklini alamaz.

Bir demir çubuğa kuvvet uyguladığımızda şeklini değiştirebiliriz. Uyguladığımız kuvvet kalktığında eski durumuna geri dönemez. Böyle cisimlere esnek olmayan cisimler denir.