Evrenin Genişliği Sonsuzmudur

1.
Kainatta mahluk olduğu için onun da bir sonu vardır. Ancak insanlar açısından büyüklüğü anlaşılamadığı için sonsuz denilmiştir.