İçerisinde arasöz veya aracümle bulunan cümlelere denir. Arasözler cümlenin anlamını güçlendirmek veya bir açıklama yapmak amacıyla cümlenin akışı kesilerek araya alınan sözlerdir.


Arasözler iki virgül iki kısa çizgi ya da parantezler arasında gösterilir.


*Bu kadın evin hizmetçisi çok iyi kalpli bir insandı (arasöz)

*İyi çalışan öğrenciler emin ol sınavı kazanır. (aracümle)


*Yahya Kemal siz de biliyorsunuz neo-klasik bir şairdir (aracümle)