Aşık Yoksul Derviş - Şemsettin Kubat (doğum 1943, Emirdağ) Türk Şair ve Halk ozanı
1943 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi, Karacalar Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Hatice, babasının adı Seydi olup, 3 kız 2 oğlan kardeşin en küçüğüdür. Şiir yazmaya 12 yaşında başlamıştır. 14-15 yaşlarında, Kuran dersleri aldığı Namık Hoca'nın yanında, Kuran-ı Kerim'i ezberlemiştir.


1959 yılında İstanbul'a gitmiştir. Kartal Cevizli Dokuma Fabrikası'nda ve Taşlı Tarla Rami'de Büyük Dokuma Fabrikasında çalışmıştır.

Bu güne kadar 12 kitabı yayınlanmıştır. Şiirleri 55 kitap, dergi veya antolojide yer almaktadır. Katıldığı şiir yarışmalarında birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon, vb. olmak üzere toplam 19 ödülü vardır.

Şemsettin Kubat şiir yazma yanında "Halk Ozanı" isimlendirmesine tam uymaktadır. Yurt içinde ve yurt dışındaki konserlere katılmaktadır. Ayrıca aşıklar bayramı, şairler şöleni, konser ve festivaller, seminer, sempozyum, panel ve çeşitli oturum ve konuşmalar, Anadolu inanç önderleri toplantıları, Yunus Emre Sevgi Yılı seminerleri gibi bir çok sempozyumlarda konuşmacı olarak bulunmuştur. Antalya, Isparta, Afyon, Aydın, Eskişehir, Ankara, Nevşehir illerinde semah zakirliği ve dergah temsilciliği görevlerinde bulunmuştur.


Bazen aruz vezni kullansa da şiirlerini, 5, 6, 7, 8 ve 11 hece ölçüsüyle yazmaktadır. Şiirlerine üç tez çalışmasında atıf yapılmış, kendi ifadesine göre, 1999-2000'de Afyon Kocatepe Üniversitesi'nce 150 sayfalık bir tez konusu olmuştur.


Kubat, Halk Ozanları Kültür Vakfı üyesi olup 5 çocuk babasıdır. Çocuklarından bir kızı ve bir oğluna saz çalmayı öğretmiş, ödül alan şiirleri, yine kendi ifadesine göre, 3 halk Ozanı, 50 kadar sanatçı yetiştirmiştir.

İlkokul mezunu olan Kubat, şiir yazarlığı ve Halk Ozanlığı dışında eski Türkçe-Osmanlıca araştırmacılığı ve imamlık yapmaktadır. İmamlığı Diyanete bağlı bir imamlık değildir.

Şiirlerinde kendisini Kadirî ve Hüseynî olarak nitelendiren Kubat, şiirlerini, aşk, sevgi, destan, deyiş, kardeşlik, dostluk, vatan sevgisi ve ilahi duygularla yazar. Tasavvufî konular yanında kahramanlık, vatan, millet sevgisi, şehitler, Mehmetçik, istiklal, Atatürk, orman gibi farklı temaları işler.

12 adet şiiri Fransızca'ya da çevrilen Kubat(1996:85-95), halen Karacalar'da oturmakta ve aşıklık geleneğini sürdürmektedir.

Eserleri


 • Şehitlerin Anısı, Ankara, 1967
 • Gönülden Sesler, Uğur Ofset, Eskişehir, 1986
 • Aşkın Dizeleri; Öztürk Matbaası, Ankara, 1987
 • Yüzbin Oldu Yarelerim, Öztürk Matbaası, Ankara, 1989
 • Dost Eline ***ür Beni, Öztürk Matbaası, Ankara, 1989
 • Nefeslerin Özü, Ufuk Ofset, Ankara, 1993
 • Hoşgörü, Kültür Bakanlığı H.G.M., Ankara, 1993
 • Yunusca, Erk Yayıncılık, Ankara, 1996
 • Deyişlerin Dilinden, Güler Ofset, Ankara, 1997
 • Güzelleme,Gürler Ofset, Ankara, 1997
 • Duygularla Nefeslerle Evrenseldir Şiirimiz, Altın Ofset, 1999, Afyon
 • Aşık Yoksul Derviş, hayatı ve Edebi Kişiliği