Borun Özellikleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Borun Özellikleri Nelerdir?

 1. Borun temel cevherleri; kernit (Na2B4O7.4H2O), boraks (Na2B4O7.10H2O), kolemanit (Ca2B6O11.5H2O) ve uleksit (NaCaB5O9.8H2O) gibi boratlardır. Bor elementi, periyodik sistemin 3. grubunun başında yer alır. Elmastan sonra en sert madde olan ametal bor gri-siyah kristalin veya amorf mikrokristalin, yeşilimsi sarı renkli bir yapıda olup başlıca özellikleri aşağıdaki gibidir.


  Periyodik Sırası : 5
  Atom ağırlığı : 10.82
  Izotopları -B10 : % 19.57 -B11 : % 80.43
  Termik nötron absorbsiyon kesidi -B10 : 40.10 Barn -B11 : 07.5 Barn
  Kristal Yapısı : Tetragonal-Hekzagonal
  Yoğunluğu -Kristalin : 2.33 g/cm -Amorf : 2.34 g/cm
  Erime Noktası : 2190 °C (-20 °C)
  Sertliği : 9.3 Mohs

  Bor bileşiklerinin yaygın kullanımları ve borun element olarak erken tanımlanmış olmasına karşın, bor kimyası çalışmaları nispeten kısıtlı bir alanda sürdürülmüştür. Bunun nedenleri; temel olarak bor bileşiklerinin hidroliz veya oksidasyona yönelik stabil olmayan nitelikleri ve malzemelerin birçoğunun kullanımındaki yapısal zorluklarıydı. Nihayet Stock ünlü deneysel vakum tekniğini geliştirince bor kimyasının araştırılmasında yeni bir kapı aralandı.
  Grup IIIA elementlerinden sadece bor bir ametaldir. Bu gruptaki diğer elementler; alüminyum, galyum, indiyum ve talyumdur.

  İsim: 768px-Borax_crystals.jpg
Görüntüleme: 2692
Büyüklük: 69,4 KB (Kilobyte)

  Grup IIIA elementlerinin elektronik dizilimi Tablo 1.'de listelenmiştir ve elementlerin özellikleri ise Tablo 2.'de belirtilmektedir. Bor, gruptaki diğer elementlerden çok daha küçük bir atomdur. Bu durum, ametal bor ve metal özellikteki diğer grup elemanları arasında belirli farklılıklara neden olur.

  Ga, In ve Tl'un atom büyüklükleri periyodik sınıflandırmada kendilerinden hemen önce gelen elementlerin elektronik iç yapılarından etkilenir (özellikle lantanitten sonra gelen talyum örneğinde görüleceği gibi). Bu nedenle de atom yarıçapı ani şekilde veya standart olarak bu elementlerin artan atom numaralarıyla birlikte artmaz. Bu elementlerin göreceli şekilde küçük oluşları gruptan aşağı inerken bile beklenen şekilde azalmayan nispeten yüksek iyonizasyon potansiyeli içermelerine neden olur.


 2. 2015-03-05 #2
  İstediğim şey ekonomiye katkısı idi yani bu benim istediğim şey değil ama yinede teşekkür ederim

  Okunma: 7241 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -