Türkçedeki Sözcük Türleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Türkçedeki Sözcük Türleri Nelerdir?

 1. Sözcüğün Tanımı

  Bir sözcük, anlam yüklenen, az çok birbirine sıkı sıkı bağlı bir ya da daha fazla biçimbirimden (morfem) oluşan, ses değeri taşıyan dil birimidir. Sözcükler, bir kök ve ona bağlı bir ya da daha fazla ekten oluşabilir. Sözcükler bir araya gelerek sözcük öbekleri, cümlecik ve cümleleri meydana getirirler.  Sözcük Biçimleri


  1. Ortografik Sözcükler : Yalnızca yazılı metinlerde varlığını gösteren sözcüklerdir, konuşmada varlıkları yoktur. Bu bağlamda sözcük, iki boşluk arasında kalan ses birliği olarak tanımlanabilir: Örnekler: Since, the, beginnings, of...


  2. Fonolojik Sözcükler: Fonolojik sözcükler, yalnızca tek bir temel vurgu içerirler: The rest of the books'll have to go here. Rest, books, have, go ve here sözcükleri fonolojik sözcüklerdir. İngilizcede sözcük kabul edilen bazı ifadeler Türkçede sözcüklere eklemlenmiş çekim ve yapım eklerinden oluşmaktadır: in the room: odada, my eye: gözüm vb.


  3. Sözlük maddeleri: Bir sözlüksel madde, bir sözlüğü oluşturan sözcüklerin anlamlarını içeren bir sözcüktür.


  4. Alıntı Sözcükler:


  5. Bükün ve Türetme:


  6. Çok-parçalı ve süreksiz sözcükler:


  7. Anlamlı ve dilbilgisel sözcükler:


  8. Sözcük işlevini yitirmiş biçimbirimler: dahi anlamındaki da: ben de, güzeldir sözcüğündeki dir eki, durur biçiminin kısalmasıyla oluşmuştur.


  9. Kısaltılmış Biçimler


  9.1. Kısaltma biçimleri: prof.: profesör, dr. : doktor vb.

  9.2. Sözcük ifade eden işaret: +, x, & vb.
  9.3. Kısaltma ya da kaynaştırma: I am yerine I'm
  9.4. Kısa ad ve ilkharfcilik : THY: Türk Hava Yolları, A: Ahmet, AIDS: acquired
  immuno-deficiency syndrome, masar2
  9.5. Kırpık biçimler: telefon sözcüğünden tel, profesör yerine prof

  10. Bütün dillerde sözcük var mı? Kaipiarlrulliniuk: The two of them were apparently really hungry.

  1. ADLAR (İSİMLER)

  Adlar, evrendeki bütün canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, durumları, bütün bunların birbirleriyle olan ilgilerini karşılayan sözcüklerdir


  ÖR: kuş, ağaç, yastık, akıl, ağlama, yargı, gezegen.


  1 a) Bildirdikleri Varlıkların Özelliklerine Göre Adlar


  I- Özel Ad : Tek bir varlığa verilen ve yalnız o varlığı tanıtan adlar. Kişi, hayvan, yer, dil, din, mezhep, millet, ülke, kitap, gazete, kurum dernek, okul adları özel adlardır.

  II- Tür (Cins) Adı : Aynı türden varlıkları gösteren kelimelere tür adı denir.Vücudun organlarının adları, akrabalık, hayvan ve bitki adları, araç adları bu adlara girer.

  1 b) Varlıkların Oluşlarına Göre Adlar

  I- Somut Ad : Duyularımızla algıladığımız varlıklara verilen adlardır. ÖR: çiçek, kalem, bardak, iğne.


  II- Soyut Ad : Duyularla algılanamayan ancak akıl yoluyla idrak edilen kavramları gösteren adlardır.

  ÖR: sevgi, insanlık, mutluluk, hak, neşe.

  III- İş ve Eylem Gösteren Adlar : Fiil kök ve gövdelerine getirilen -mak; -me ve -ş ekleriyle türetilen adlardır.

  ÖR: uçuş, okuma, konuşmak

  1 c) Niceliklerine Göre Adlar


  I- Tekil Ad: Aynı türden varlıkların tek olan adıdır.

  ÖR: oda, öğrenci, Ankara, Ali

  DEVAMI EKTEDİR PDF FORMATINDA 19 SAYFADIR.


  Eklenmiş Dosya

   Konuyu Beğendin mi?
  Okunma: 4420 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 3.65/5 - 3