Sindirime Yardımcı Organlar ve Görevleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Sindirime Yardımcı Organlar ve Görevleri

 1. TÜKÜRÜK BEZLERİ

  Tükürük bezleri çene altı (seröz salgılar), dil altı(mukus salgılar)ve kulak altında(amilaz salgılar)olmak üzere toplam 3 çifttir.

  Tükürük, ağzınnemlikalmasında,besinlerinkayganlaşmasıve tatlarınınalınmasında, karbonhidratların kimyasal sindirimininbaşlamasında görevlidir. Ayrıca tükürükte bulunanlizozim enzimi, bakteri hücre duvarını parçalayanantibakteriyel etkisi sayesinde diş çürümelerineneden olan bakterilerin yok edilmesini sağlar.

  Tükürüğün pH'ı nötrdür ve içeriğinde seröz, mukusve amilaz (pityalin) enzimi bulunur

  Gözyaşı, ter, burun salgısı ve tükürük içerisinde bulunan lizozim enzimi, antibakteriyel etkisi sayesinde vücudun mikroplara karşı doğal koruma mekanizmasının önemli bir parçasıdır.

  Sindirime Yardımcı Organlar ve Görevleri


  KARACİĞER

  Deriden sonra vücudun en ağır organıdır.

  Sağ ve sol lop olmak üzere iki loptan oluşan karaciğer, canlılık için oldukça önemli olan fonksiyonları yerine getirir .

  Hayati önemi olan birçok maddenin üretimi,depolanması ve salgılanması karaciğerde gerçekleşir.

  Bu görevlerden başlıcaları:

  Sindirim kanalından emilen besinlerin içinde bulunduğu kan,portal dolaşım (kapı toplardamarı) ile karaciğere gelir ve kanın bileşiminin ayarlandığı en önemli organ karaciğerdir. Kan içinde gelen besinlerin fazlası karaciğer tarafından alınır ve depolanır. Depolanan maddeler gerektiğinde karaciğer tarafından kana verilir.

  - Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasınıayarlar.

  - Zehirli olan amonyağı (NH3) daha az zehirli olanüreye çevirir.

  - Alkolün zararlı etkisini azaltır.- İlaç kalıntıları gibi zehirli maddeleri zehirsizleştirir.

  - Yağda eriyen vitaminler olan A-D-E-K vitaminlerini depolar.

  - Özellikle demir gibi mineralleri depolar.

  - Karaciğerde bulunan kupfer hücrelerinde yaşlanmış ve hasarlı alyuvarlar parçalanır.

  - Albumin, globulin, fibrinojen gibi plazma proteinlerini sentezler.- Kandaki steroid yapıdaki hormonların seviyesini ayarlar, fazlasını kandan uzaklaştırır.

  - Yağların mekanik sindirimini sağlayan safra salgısını üretir. Üretilen safra, safra kesesinde depolanır.

  - Karaciğere kan getiren iki tane damar vardır. Bunlar kalpten (aorttan) gelen karaciğer atardamarı ve bağırsaklardan gelen kapı toplardamarıdır.Karaciğere hem karaciğer atardamarı ile hem de kapıtoplardamarı ile kan gelir.

  Tokken: Kapı toplardamarındaki besin derişimi >Karaciğer toplardamarındaki besin derişimi

  Açken: Karaciğer toplardamarındaki besin derişimi >Kapı toplardamarındaki besin derişimi  SAFRA KESESİ

  - Karaciğerin sağ lobunun altında bulunan, kaslı biryapıdır.

  - Karaciğerde üretilen safra, safra kesesine gelir;burada konsantre hâle getirilerek depolanır.

  - Safra; su, sodyum bikarbonat, safra tuzları,kolesterol ve bilirubin gibi safra pigmentlerinden meydana gelmektedir.

  - Safra kesesinde depolanan safra, koledok kanalından onikiparmak bağırsağının vater kabarcığı bölgesine dökülür.

  - Safra, yağların mekanik sindiriminin dışında dagörevler yapar.

  Bunlar;

  - mideden gelen asidik kimusun nötrleşmesi,

  - yağda çözünen vitaminlerin ve yağ yapıtaşlarının emiliminin kolaylaştırılması,

  - ince bağırsakta bakterilerin üremesinin ve kokuşmanın engellenmesi,

  - dışkıya renk verme gibi görevlerdir.

  - Safra, yağların mekanik sindirimini yapar; enzimdeğildir!

  PANKREAS

  - Pankreas, hem endokrin bez hem de ekzokrin bezolarak görev yapan karma bez özelliğinde birorgandır.

  - İnce bağırsağa asidik özellikteki kimus geldiğinde salgıladığı hormonlarla pankreası uyarır ve pankreasın yapısında bulunan acinar hücreleri pankreas öz suyunu üretir.

  - Pankreas öz suyu, wirsung kanalı adı verilen kanal ile ince bağırsağın vater kabarcığı bölgesine taşınır.

  - pH'ı 7,5-8,8 arasındaki pankreas öz suyunun içinde- bikarbonat,

  - amilaz (karbonhidratların sin. görevli)

  - lipaz (yağların sindiriminde görevli),

  - kimotripsinojen, tripsinojen (proteinlerin sindiriminde görevli)

  - nükleaz (nükleik asitlerin sindiriminde görevli) enzimleri bulunur.


  Güncelleme : 2018-09-06
  Okunma: 1603 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -