Kuraklık, bir yağışın beklenenden veya normalden eksik olması seklinde tanımlanan doğal bir iklim olayıdır veya diğer bir tanımla bir sezonda ya da daha uzun bir zaman periyodun da taleplerin karşılanması için yağışın yetersiz olma halidir. Bu olay, normal bir iklim özelliği olarak görülebilirse de ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri vardır.


Kuraklık sadece su miktarının azalması ya da toprak yüzeyinde meydana gelen çatlamalar olarak algılanmamalıdır. Kuraklık sonuçları dünya ve insan için çok tehlikeli boyutlara ulaşabilecek ciddi felaketlere yol açabilir. Kuraklığın oluşmasında ki en önemli faktörlerinden biri olan insanlar, bilim adamlarını bu konudaki uyarılarına kulak asmayıp, kuraklığın sonuçları yavaş yavaş görülmeye başlayınca hayrete düşmektedir.


Kaynakların kurumasında başrol oynayan insanoğlu kaynaklar tükenip etkileri kendilerine dönünce neden bu kadar şaşmaktadır?

Kuraklık, canlıların yaşamı üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olan, insanların çeşitli etkinliklerini sınırlayan önemli ekolojik sorunların yaşanmasına neden olan ve her an afete dönüşebilen bir klimatolojik-meteorolojik doğal tehlikedir. Yeryüzünde 31 çeşit doğal afet olup, kuraklık bunların ilk sırasında yer almaktadır. Çok yavaş gelişerek belirli bir süreçte oluşan bu doğal olayın, devam süresi uzadıkça sonuçları da çok tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Kuraklığın sebepleri birkaç madde ile sıralanamayacak olsa da insan faktörü ve küresel ısınma ( kibunun da en büyük etkeni insandır) kuraklığı tetikleyen en önemli iki sebep olarak önümüze çıkmaktadır.Kuraklığın niteliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
* Frekans
* Şiddet
* Süre
* Etki Alanı

Kuraklığın önemli özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

* Başlangıç ve bitişinin belirsiz oluşu
* Kümülatif artması
* Aynı anda birden fazla kaynağa etkisi
* Ekonomik boyutunun yüksek olması

Türkiye'de kuraklığa etki eden belli başlı faktörler arasında atmosferik koşullar, fiziki coğrafya faktörleri ve
iklim koşulları yer almaktadır. Yeryüzünde iklim özelliklerinin meydana gelişinde fiziki coğrafya faktörlerinin önemli etkileri vardır. Bunlar denize yakınlık-uzaklık (karasallık derecesi), yükselti ve orografik özelliklerdir.