Adana Ulu Cami Külliyesi Külliyenin bugün mevcut olan kısımları; cami, medrese, türbe, Ramazanoğulları Saray Selamlığıdır.

İsim:  IMG_9718.jpg
Görüntüleme: 5402
Büyüklük:  218,8 KB (Kilobyte)


Bununla birlikte imaret, Darü'l Hadis Darüş şifa, Sıbyan Mektebi olduğu kaynaklarda geçsede günümüze gelememiştir. Cami Ramazanoğulları döneminde yapılmıştır. Caminin tarihlendirilmesi ile ilgili 3 ayrı kitabe vardır. Bunlardan 2 tansei taç kapı da diğeri mimberin üzerindedir. Üç ayrı taç kapıdan anlaşıldığına göre; Ramazanoğlu Halil Bey tarafından 1509 da yapımına başlanmış oğlu Piri Paşa döneminde 1541 yılında tammalanmıştır. Cami Plan ve Fonksiyon Bakımdan 3 ayrı başlıkta toplanabilir. A-Asıl Cami; Revaklı avlunun güneyinde mihraba paralel iki sahından oluşur. Mihrap önünde bir kubbe bulunurken;Beşe ayrılan harimin diğer mekanları kubbe örtülüdür. Harimin içerisi yaklaşık bir metre boyunda çini kaplıdır.