HOYRAT ÖRNEKLERİ:
Sürme beni, sürme beni Her göze sürme beni Eşikte kulun olam Kapından sürme beni. (Elazığ) .


Güne düştüm, güne düştüm Gölgeden güne düştüm Felek! Gözün kör olsun Dediğin, güne düştüm (Elazığ)


Derde kerim, derde kerim Gam derer, derd ekerim Yas tutma deli gönlüm Mevla her derde Kerim. (Elazığ)


Soluk gül, Soluk bahar, soluk gül Ağlattın beni her gün, Demedin bi soluk gül. (Şanlıurfa)


Şirazdır, Isfahandır, Şirazdır Balam nasıl ağlamaz, Meme küçük şir azdır. (Kars)


Yarımca Aldım yarin elinden Bir dal bastı yarımca Sevdim seni a güzel İnan ki tam yarımcaBıraktın beni yolda Eller gibi yarımca (Körfez Kocaeli)


Kadıköy'e Arzuladık ihvanı, Geldik şu Kadıköy'e Müftü haraç keserse Ne yapsın kadı köye. (İstanbul)


(Adam aman!) Kuzu su. Çay kuru çeşme kuru, Nerden içsin kuzu su Beni yakıp yandıran, Bir ananın kuzusu.


Güle naz Bülbül eyler güle naz Girdim dost bahçesine Ağlayan çok gülen az. (Kerkük)


Yüz aya değer Hüsnün yüz aya değer Ay var bir güne değmez Gün var yüz aya değer. (Kerkük)


Oku yara, Aç kitap oku yara. Sinemde yer kalmadı, Meğer ok, oku yara.(Kerkük)


O yar gözün Kim görüp o yar gözün? Aslan gücünden düşse Karınca oyar gözün.
Ne çaram var Ne sağalmaz yaram var Can alan canım alı Can vermem ne çaram var Yapıldı kayasız hammam Yekhenmem ne çaram var Biçtiler yekhesiz könek Girmezsem ne çaram var Geldi bir boyınsız at Minmesem ne çaram var Kuruldı hak divanı (Elim boş üzüm kara) Getmesem ne çaram var


Boğazlar Kasap koyun boğazlar Tanrı yer dağıtanda Türk'e düştü Boğazlar.
Kalasız Kerkük olmaz kalasız; Odu men koydum gettim Siz sağlıktan kalasız.
Men sene gülüm demem Gülün ömri kem olu Men sene gözüm demem Tana düşer kör olu Men sene derviş demem Post girer abdal olu Men sene paşam demem Tahtan düşer azl olu Men sene begim diyerem Daim begler beg olu