Kurtuluş Savaşı Resimleri 2


Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi, Türk İstiklâl Harbi veya Millî Mücadele olarak adlandırılan I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

İsim:  kurtulus_savasi.jpg
Görüntüleme: 17358
Büyüklük:  25,2 KB (Kilobyte)İsim:  kurtulu%C5%9F-sava%C5%9F%C4%B1-ger%C3%A7ekte-yoktur_30691.jpg
Görüntüleme: 30456
Büyüklük:  57,0 KB (Kilobyte)