Boş küme veya boşküme, matematikte hiçbir öğesi olmayan kümeye verilen addır. Boşkümeyi göstermek için 69 - Boş Küme Nedir? simgesi kullanılır.


Bir tane boşküme vardır, bu yüzden ona özel bir ad takılmıştır: boşküme. Boşkümenin biricik (eşsiz) olduğu rahatlıkla gösterilebilir:

Diyelim en az iki tane boşkümemiz var. Eşküme belitine göre iki küme ancak ve ancak birinin her bir öğesi diğerinde varsa eşittir. Diğer bir değişle birinde, diğerinde olmayan hiç öğe olmaması gerekir. Ancak boş kümelerin hiç öğesi yok! Yani biri için, diğerinde olmayan öğe yoktur. Demek ki bu iki küme birbirine eşittir, yani tek bir boş küme vardır.

Boş Küme Nedir?