İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek... İşte bu üç davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü'minin ahlakında yer alamaz.
hadis i şerif..