Ünlü Fransız şair Lamartine Türkler'in tabiat güzelliklerine olan sevgisini ve estetik duygusunu şöyle tasvir etmiştir:

"Bu sarayların hususiyeti Türk Milleti'nin bir seciye hususiyetini gösterir: Tabiatı anlayış ve tabiat aşkı… Güzel manzaralara parlak denizlere gölgeliklere membalara karlı dağ tepeleriyle çevrelenmiş muazzam ufuklara karşı beslenen temayül bu milletin en büyük meylidir.

Onun bu hissinde asıl ve menşeini hatırlamaktan hoşlanan ve bütün zevkleri tabii ve sade olan bir milletin hatırası sezilir. İşte bu millet padişahlarının sarayını yani payitahtın merkezini bütün imparatorluğun ve belki de bütün dünyanın en güzel tepesinin yamacına yerleştirmiştir.
İsim:  00065211.jpg
Görüntüleme: 1531
Büyüklük:  60,4 KB (Kilobyte)Bu sarayda Avrupa saraylarının ne dahili ihtişamı ne o esrarengiz şehvanilikleri görülebilir. Bunda yalnız ağaçların tıpkı bakir bir ormanda olduğu gibi alabildiğine ve ebedi surette geliştiği suların şarıldadığı ve güvercinlerin dem çektiği geniş bahçeler vardır. Burada daima açık tutulan birçok pencereli odalar bahçelerle denizlere hakim eyvanlar ve kafeslerinin arkasına oturan padişahlar için hem tenhalığın tadını hem o sihirli Boğaz manzarasının zevkini aynı zamanda hissetmek imkanını temin eden kafesli köşkler vardır.


Türkiye'nin her tarafında böyledir; hünkarla halk büyüklerle küçükler meskenlerinin tanziminde hep aynı ihtiyaca aynı hisse tabidir: Güzel bir ufuk manzarasıyla gözlerin aydınlanması istenir. Yahut da eğer evlerinin vaziyetiyle yoksulluğu müsait değilse harabelerinin etrafındaki toprağın bir köşesinde hiç olmazsa bir ağaç bir koyun birkaç kuş ve beş on güvercin olmasını isterler."İsim:  image001.jpg
Görüntüleme: 924
Büyüklük:  9,7 KB (Kilobyte)