Zührevi hastalıklar bulaşıcıdır ve cinsel birleşme sonucu insandan insana geçer. Başlıca zührevi hastaıklar belsoğukluğu (gonore), frengi (sifilis) ve yumuşak şankrdır (şankroid).

Hastalığın zührevi olmasının nedeni, hastalığın etkeni olan organizmaların üreme organlarının hazırladığı ortamın dışında yaşayamamasıdır. Sifilis ve gonore iki ayrı özellik gösterir. Sifilis vücudun tüm bölgelerine yayılma özelliği gösterirken, gonore yalnızca yerelleşir.

Her iki hastalığın da teşhisi oldukça kolaydır. Ne var ki, kadınlarda oluşan zührevi hastalıkların teşhisi oldukça güçtür ve çoğu kez kadınların bulaştırıcı özelliği daha yüksektir. Sifilisin varlığı hem kişi hem de gelecek nesil için çok önemlidir. Gonore önemsiz sayılmakla birlikte ilerlemiş vakaların etkin zararları görülebilir. Her iki hastalığın tedavisi çok basit ve kolaydır. Modern dünyamızda gençlere cinsel bilgiler verilerek hastalığın yaygınlaşması büyük ölçüde önlenebilmiştir.