ATP'nin enerjisi onun ADP'ye dönüşmesine yol açan fosfat bağının hidrolizi ile açığa çıkar. Hücre içinde çeşitli enzim, motor protein ve taşıma proteini bu enerjiyi kullanırlar. ATP'nin bozunumu ADP ve inorganik fosfat (Pi) oluşturur, ADP sonra AMP ve Pi olarak ayrıca bozunur. ATP'nin bir diğer bozunum yolu AMP + PPi şeklindedir.


ATP nin Görevleri - ATP nin İşlevi

ATP'nin hücrede enerji kaynağı olarak kullanıldığı yerler kısaca şöyle sıralanabilir:

1. Biyosentetik reaksiyonlarda: protein, yağ, karbonhidrat ve nükleik asit sentezi

2. Fiziksel haraketlerde: kas kasılması, stoplazmik hareketler, hücre bölünmesi

3.Aktif taşımayı sağlayan biyokimyasal reaksiyonlarda

4. Sinirsel iletimi sağlayan reaksiyonlarda

5.Salgılama olaylarında