Hint asıllı shirham santranç oyununu icat eden vezir sissayı mükafatlandırmak için huzuruna çağırır ve
Dile benden ne dilersen der.

Sissa gayet mütevazı bir istekte bulunur.Daha doğrusu kral öyle zanneder:

Kralım Santranç tahtasında 64 kare var.İlk kare için 1 tane ikinci kare için 2 üçüncü kare için 4 dördüncü kare için 8 tane beşinci kare için bir önceki karedeki buğday tanelerinin iki katı buğday verirseniniz başka bir şey istemem.
Kral biraz düşünür ve bunun çok zor olmayacağını zannederler.Hemen bir çuvval buğday getirip karelere taksim edilmesi emrederler.

Santranç tahtasına buğdaylar hesaplanmaya başlayınca ilk kareler kolay gelmiş.Birinci kareye 1 ikinci kareye 2 üçüncü kareye 4 buğday....Ancak 10. kareye gelindiğinde toplam 1024 buğday yaklaşık bir avuç buğday etmiş 15.karede 1.5 kg buğday 25. kareye vermeleri gereken buğdayın 1.5 ton olduğunu görmüşler ama fazla heyacanlanmamışlar.Oysa 31, kareye gelince bu işin şakası olmadığını anlamışlar.Çünkü vermeleri gereken buğday 92 tonmuş 54,ci kareye geldiklerinde zaman 24 milyon ton buğday 54,ci kareye geldiklerinde ise 771 milyon ton buğday vermeleri gerkiyor.(Dünyanınbügünkü ölçülerine 1,5 yıllık üretimi)Başladıkları işi bitirmeye karar vermişler ve 64,ci kareye geldiklerinde ise dünyanın yaklaşık 1500 yıllık buğday üretimini vezir sissaya vermeleri.