Embriyoloji, embriyon ve dölütün oluşumunu ve gelişimini inceleyen bilim dalı.

Zigotun, arka arkaya mitoz bölünme geçirip hücre sayısının artmasına embriyo denir.
Embriyo, (< İngilizce: Embryo < Eski Yunanca: ἔμβρυον (oku. embrüon) [tohum]) çok hücreli diploid ökaryotlarda gelişimin ilk basamaklarından biri.

Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle oluşan zigot, çift sarmallı DNA moleküllerini içerir. Bitkiler, hayvanlar, ve bazı protistlerde zigot mitozla bölünerek çok hücreli canlıyı oluşturur. Embriyo terimi, bu gelişimin zigotun bölündüğü zamanla, gelişim basamağının başka basamağa geçmesine kadar olan ilk zamanlarını anlatmak için kullanılır.


İnsanlarda, ilk sekiz haftalık döneme embriyonal dönem denilir. Embriyonal dönemde 3 germorgan sistemleri oluşur. Hayvanlarda, zigotun bu gelişim aşamasında morula, blastula ve gastrula evreleri görülür. Bitkilerde ise, bu gelişme safhaları standart değildir, embriyo yeni bitkiler oluşturmak üzere gelişirler.


Embriyoloji Nedir, Neyi İnceler?