Sinir sisteminde özelleşmiş sinir hücreleri vardır. Sinir hücrelerine nöron adı verilir.

Sinir hücresi 3 kısımdan oluşur.


Hücre gövdesi
* Çekirdek, sitoplazma ve organeller bulunur. Hücre gövdesinden çıkan uzantılar vardır.

Dentritler
* Sinir hücresindeki kısa uzantılardır.
Tek veya çok sayıda olabilirler.

Akson
* Sinir hücresinin tek ve uzun olan kısmıdır. Dentritlerden alınan uyartıyı başka bir nöronun dentritine iletir.

*Dentrit, dışarıdan gelen uyarıları sinir hücresine alırken, akson uyarıları ileri götürür.
*Sinir hücresinde uyartıların akış yönü dentritten --->aksona doğrudur.

Sinir sisteminde milyonlarca nöron vardır. İki nöron arasındaki boşluklu yapıya "SİNAPS" denir.

Sinir Hücresi (Nöron) Nedir, Nasıl Çalışır?