Mücadele
İslam Ansiklopedisi

Savaşma, çarpışma demektir. Sa*vaşmak anlamındaki "cidal" kökün*den gelen bu kelime dinde birkaç an*lamda kullanılmaktadır. Sözgelişi, ki*şinin Allah yolunda canıyla, malıyla savaşmasını ifade ettiği gibi, nefsiyle, nefsin azgınlıklarıyla savaşmayı da ifade etmektedir. Nefisle mücadele ta*savvufun en önemli uğraşlarından biridir.