*Hücrede, çekirdek adı verilen ve bir zarla sitoplazmadan ayrılan bir bölümün bulunması, Çekirdek zarında bulunan karmaşık yapılı porlar (delikler).

*DNA ile birlikte mitoz bölünme sırasında sıklaşabilme özelliğine sahip proteinlerin bulunması.

*Karmaşık yapılı zarsı sitoplazmik organellerin bulunması.

*Oksijenli solunum özelleşmiş sitoplazmik organeller: mitokondri.

*Fotosentez için özelleşmiş stoplazmik organeller: kloroplast.

*Karmaşık yapılı hücre iskeletinin (sitoskeleton) bulunması. (Mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller.)

*Daha karmaşık kamçı (flagella) yapısı.

*Hücre zarıyla kesecikler oluşturarak sıvı ve katı maddeleri hücre içine alabilme yeteneği. (Endositoz ve Fagositoz.)

*Bitkilerde selüloz içeren hücre duvarı.

*Hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasını sağlayan ve mikrotübül yapıda olan iğ iplikleri.

*Diploidlik:her hücrede bir genin iki kaypa halinde bulunması.

*Mayoz bölünme ve döllenme gerektiren eşeyli üreme.