Sanat adına seramik malzemelerle üretim yapabilen ve ürettiği eserleri sergileyip, sanatseverlerin beğenisine sunan kişidir.

GÖREVLER
- Ortaya koyacağı-üreteceği ürünün tasarımını ve desenlemesini-çizimini yapar,
- Ürünleri biçimlendireceği model ve kalıpları hazırlar,
- Seramik çamurunu hazırlar, sıvı ve plastikliğine göre akışkanlığını ve yoğunluğunu ayarlar,
- Mekan ve fiziki şartlar yeterli değilse seramik çamurunu hazır alır,
- Eğer kalıplı çalışıyorsa, sıvı çamurun kalıba döküm ve kalıptan alma işlerini yapar,
- Plastik çamurla çalışıyorsa, tasarıma bağlı olarak şekillendirme işlemi yapar, gerekli görürse tasarımı yeniden yapar,
- Seramik çamurunun pişme, küçülme ve kuruma-küçülme deneyini yapar,
- Kullanacağı sırların (şeffaf-transparent, örtücü-opak, artistik vb.) deneylerini yapar, (düz plaka ve eğik yüzey üzerinde görünüm, akışkanlık, ısı reaksiyon vb.)
- Şekillendirilmesi yapılmış form üzerinde gerekli gördüğü; kazıma, kesme, perdahlama işlemlerini yapar, desen uygulamasını gerçekleştirir.
- Ürünün sırlı pişirimini yapar,
- Gerek görürse dekorlama işlemini ve dekor pişirimini yapar,
- Ürettiği ürünleri sergiler sergi satışı gerçekleştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Seramik çamuru (Döküm çamurları ve plastik çamurlar),
- Model kalemleri, (Ahşap-Metal-Plastik)
- Kalıp yapımı için alçı, gomalak, arap sabunu
- Sünger, çeşitli boy testereler, zımparalar, değişik ebatlarda kazıyıcı aletler,
- Kalıp tahtaları ve alçı plakalar, seramik boyaları, (Sır altı, sır üstü)
- Oksitler, seramik fırçaları, elek baskı, sır, fırınlar,
- Karıştırıcı (Mikser), Alçı tornası, Çamur tornası,
- Kurutma kabini,
- Sırlama kabini, deneme fırını (Renklendiricileri görmek için),
- Sır değirmeni, elekler,
- Kompresör, serigrafi baskı düzeni,
- Deneme ve mamül fırını,
- Dip alma ve kazıma kalemleri-aletleri,
- Çekme teli ve misina,
- Yumuşak sistre, Kalın sistre, Çeki tahtaları,
- Alçı masa, Mermer masa, Vakum pres, Filter pres (Çamuru filtre ederek plastik hale getirmek için),

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Seramik sanatçısı olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde sanatsal yeteneği olan,
- El ve gözünü eşgüdümle kullanan,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Renk algısı yüksek,
- Estetik görüş sahibi,
- Bir nesneyi tasarlama ve çizim yeteneğine sahip,
- Ayrıntılara dikkat eden,
- El ve parmak becerisi yüksek,
- Yeteneğini sürekli geliştiren, yaratıcı, sabırlı, eleştiriye açık, hoşgörülü
kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Seramik sanatçısı, seramik ürünlerinin yapıldığı, mümkünse; geniş, ferah ve ışıklı atölyelerde çalışır. Çalışma ortamı nemli, alçı ve çamur malzemeleri ile kirlenmiş, sıcak ve kokulu olabilir. Bireysel ve ortaklaşa çalışmalar yapabilir. Tasarımını yaptığı işleri farklı mekan ve atölyelerde hazır malzemelerle şekillendirip, astarlayıp, boyayıp, desenleyip sırlayabilir. Pişirme işlerini başka atölyelerde gerçekleştirebilir. Meslektaşları, sanatseverler, müşteriler, müze ve galeri yetkilileri ve ilgili kişilerle iletişim içindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Seramik bölümünde öğrenim görmüş kişiler, serbest sanatçı olarak çalışabilirler.
- Kültür Bakanlığının ilgili birimlerinde veya kamu ve özel sektör kuruluşlarında Sanat Danışmanı olarak çalışabilirler.
- Güzel Sanatlar Fakültesinin ilgili bölümlerinde Öğretim Görevlisi olarak çalışabilirler.
- Seramik Sanayii ile ilgili fabrika ve atölyelerde çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde verilmektedir.
- Afyon Kocatepe Üniversitesi
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
- Bilkent Üniversitesi (Ankara)
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
- Çukurova Üniversitesi (Adana)
- Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
- Mersin Üniversitesi
- Sakarya Üniversitesi
- Selçuk Üniversitesi (Konya)
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan lise son sınıf öğrencilerinin ve mezunlarının katıldığı öğrenci seçme sınavı (ÖSS) den gerekli baraj puanı alması ve üniversitelerin ilgili bölümlerince yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olması gerekir.
- Meslek Yüksek Okullarının Endüstriyel Seramik, Cam, Cam - Seramik, Seramik, Teknik Seramik önlisans bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını kazandıkları takdirde Seramik Lisans Programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Seramik Bölümünde 8 yarıyıllık dönemlerden oluşan 4 yıl süreli eğitim verilmektedir:
1. DÖNEM:
Genel Sanat Tarihi-I, Sanat Kavramlarına Giriş-I, Temel Sanat Eğitimi-I, Desen-I, Temel Kimya-I, Seramiğe Giriş-I, Teknik Resim ve Perspektif-I, Türk Dili-I, Yabancı Dil-I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
2. DÖNEM:
Genel Sanat Tarihi-II, Sanat Kavramlarına Giriş-II, Temel Sanat Eğitimi-II, Desen-II, Temel Kimya-II, Seramiğe Giriş-II, Teknik Resim ve Perspektif-II, Türk Dili-II, Yabancı Dil-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
3. DÖNEM:
Genel Sanat Tarihi-III, Estetik-I, Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları-I, Alçı Atölyesi-I, Desen-III, Seramik Tasarım Atölyesi-I, Uygarlık Tarihi-I, Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma
4. DÖNEM:
Genel Sanat Tarihi-IV, Estetik-II, Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları-II, Alçı Atölyesi-II, Desen-IV, Seramik Tasarım Atölyesi-II, Uygarlık Tarihi-II, Mesleki Yabancı Dil-I
5. DÖNEM:
Çağdaş Sanat ve Yorumu-I, Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları-III, Yapı ve Endüstri Seramiği-I, Yapı ve Sanat Seramiği-I, Dekor ve Montaj Tekniği-I, Sanat Toplum Bilimi-I, Bilgisayar-I, Mesleki Yabancı Dil-II
6. DÖNEM:
Çağdaş Sanat ve Yorumu-II, Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları-IV, Yapı ve Endüstri Seramiği-II, Yapı ve Sanat Seramiği-II, Dekor ve Montaj Tekniği-II, Sanat Toplum Bilimi-II, Bilgisayar-II, İş Hayatı için Yabancı Dil
7. DÖNEM:
Günümüz Dünya Sanatı-I, Ergonometri, Ser. Restorasyon ve Konservasy. Seçmeli Ders-Proje I, Sanat Felsefesi-I, Bilgisayar-III
8. DÖNEM:
Günümüz Dünya Sanatı-II, Seramik Tarihi, Seminer, Seçmeli Ders-Proje II, Sanat Felsefesi-II, Bilgisayar-IV

MESLEKTE İLERLEME
Dört yıllık lisans eğitiminden sonra kendi alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
EĞİTİM SÜRESİNCE

- Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yüksek öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
- Çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI
- Seramik sanatçılarının kazanç durumları çalıştıkları işyerlerinin büyüklüğü ve meslek mensuplarının tanınmışlığı, tecrübesi, eserlerine olan ilginin olup olmamasına göre değişiklik arz eder.
- Yapılan araştırmalarda meslek mensuplarının kazanç durumları asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı oranında değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir.
- Meslek mensupları özgün çalışmalar yapması ve ürettiği ürünün sanat severler tarafından tutulması halinde çok yüksek oranlarda kazanç elde edebilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,