* İpek böceği salgıladığı yapışkan bir maddeyle (iplikle) yumurtalarını birbirine bağlayarak etrafa dağılmalarını önler.

* Tırtıl, yumurtaların gelişebilmesi için salgıladıkları iplikle kendilerine koza örmeye başlarlar. (Tırtıl bunu 3 - 4 günde örer).

* Yumurta olgunlaşınca tırtıl oluşur.

* Tırtılın ergin hale gelinceye kadar geçirdiği uyku dönemine pupa denir.

* Pupa dönemi sonunda koza yırtılır ve kelebek oluşur.

İpek böceğinin gelişimi sırasında geçirdiği başkalaşım evreleri sırayla;


İpek Böceğinin Gelişim Evreleri