Toplumsal gelişmede gelenekler engel değildir tezinin savunulması.

Özet:
bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan, toplumun çekirdeği olan aile kurumunun ayakta kalmasını sağlayan ve toplumu birbirine sıkı sıkıya bağlayan gelenekler var.

Bir de toplumun açık fikirli olmasının, gelişmelere açık olmasının önüne geçen gelenekler var.

Bu durumda ne kesinlikle engeldir ne de engel deyildir dememiz mümkün değildir. Ancak genel olarak gelişme yeniliklerle ilerlediği için gelenek dediğimi kavramında yeni olan değil mevcut olanı sürdürme davranışı olduğunu düşünürsek gelişmeyi yavaşlatan bir unsur olduğu düşünülebilir. Ancak gelişmeyi yavaşlatması gelişmeyi biraz daha tutarlı hatta biraz daha içe sindirilebilir hale getirmesi nedeniyle de faydalı bir unsur olarak gözükmektedir. Yani gelişmeyi kontrollü hale getirdiğini söyleyebiliriz.


Çok yönlü bir konu olduğu için yine başka bir bakş açısıyla bakarsak yenilikler geneleklerin üzerine konmasıylada ilerleyebilir. Bu anlamda gelenek yön verici olabilir. Veya geleneklerin toplumda yaratmış olduğu etki toplumu o kadar etkilerki artık güncel yaşam bu gelenekleri kaldırmaz ve yeniliğe ihtiyaç zaruriyetleri doğurabilir yine burda geleneklerin yenilik için itici bir güç olduğunu düşünebiliriz.


Yine teknoloji ilerledikçe toplumsal hayat değişmekte. Ve teknolojinin o baş döndürücü yenilikleri eğer gelenekler olmasaydı insanı doğasına aykırı bir yıkıma da ***ürebilirdi.

Konu üzerine yüzlerce fikir söylebilir. Size fikir olsun diye yazıyorum bunları.

Ayrıca aşağıda olumsuz bulan bir arkadaşımızın metninide bulabilirsiniz.

Geleneklere bağlı kalarak çağdaşlaşmak mümkün değildir. Bunu sizde takdir edersiniz ki bu yüzyıllardır böyledir. Toplumlar geleneklerini sürdürerek çağdaşlaşmaya çalışsalar bile ilerleme kaydedemezler. Ya gelenekler yada çağdaş olmak buna karar vermelidirler hangisini daha çok istiyorsa diğerini bırakıp ona yönelmelidirler.

Geri kalmış ülkelere bir bakıldığında gelenekleriyle ön plandadırlar. Bu gelenekler çağdaşlaşmaya engel teşkil eder. Örneğin: Afrika'da ısrarla uygulanan bazı akıl almaz gelenekler olduğu biliniyor. İşte mali geleneklerinin körü körüne uyguladığı dünyanın en fakir şehirlerinden biridir. Fransa'yla olan samimi ilişkileri sayesinde bu fakir ülkenin yoksul insanları akın akın Fransa'ya geliyorlar ve bunu yanında geleneklerini de getiriyorlar.

Bu geleneklerden biride (kadın sünnetleri) uzmanlar kız çocuklarını bütün ömürleri boyu düzeltilmesine imkan olmayan acılar içinde bırakacak olan bu insanlık dışı olan duruma son verilmesi için bütün dünya kamuoyunu yardıma çağırıyorlar ama bu çağrılar birçok insan gibi 3 aylık kızı bobo'yu bizzat sünnet etmeye kalkan 25 yaşındaki malili baba tarafından duyulmadı küçük bobo ise kan kaybına dayanamayıp babası tarafından getirildiği dünyayı yine babası yüzünden terketti. Y a arkadaşlar siz de duydunuz bu nasıl bir gelenek? insan dışı insanlığa sığmayan böyle geleneklerle çağdaş olunabilir mi? Bu sekilde çağdaş olunursa bu ülke niçin çağdaşlaşamamış? Böyle saçma sapan gelenekler yüzünden. Arkadaşlar bizler yeni nesil olarak böyle yanlışları düzeltmeliyiz. Bizden sonraki nesilleri böyle acımasız saçma sapan geleneklerden kurtarmalıyız. Sizlerde onlar gibi olursanız nasıl çağdaşlaşırız sorarım size?

Yine Afrika'da Masai gelinleri damadın evine giderken arkasına bakmamalıdır. Çünkü bakarsa geleneğe göre taş olacağı söylenir. Size de komik gelmedi mi? Batıl inançlar gelenek olarak benimsenmiş bunlarla çagğdaş olunurmuş. Siz bile inanmıyorsunuz aslında. Böyle saçma gelenekleri hiçbir çağdaş bilinçli insan kabul edemez.
Böyle örneklere sizde fark ettiyseniz geri kalmış ülkelerde rastlıyoruz.

Gelenek toplumda büyüsel ve dinsel bir çok törenin sürüp gitmesini sağlar bu bakımdan gelişme engelleyicidir ve yeniniliklere karşıdır gelenekler coğunlukla inanç ürünüdür ve tartışmasız benimsenir.vede tartışmasız benimsemek hiçbir çağdaş ülkenin işi değildir birazda kendi ülkemize baktığımızda süre gelen gelenekler yaygındır."biz babaımızdan böyle gördük cümlesi oldukça yaygındır"cümlesi anne ve babalar kendileri nasıl yaşamışsa çocuklarınıda öyle yetiştirirler. Kendi zamanlarda olmayan imkanları şimdi olduğu halde geleneklerine aykırı olduğu için yoktan sayarlar.onlar için çocuklarına sosyal hayattan mahrum ederler.büyüklerinden öyle görmüşlerdi ve çocuklarınada kendileri gibi yetiştireceklerdi böyle düşünen anne ve babalar kız çocuklarının özgürlüklerini daha da fazla kısıtlarlar.doğu Anadolu ve güney Anadolu bölgelerinde yani kendi topraklarımn içide kız çocuklarının okumasına izin verilmez neymiş kız çocuğu okuyupda ne olacak ? evlensin evinin kadını olsun düşüncesiyle onların okunması engellenir.

Belki onlarda okusalardı ileride ülkeleri için çalışacak belki mühendis belki doktor olacaklardı ama bu gelenekleri yüzünden buna engel oldular kız çocuklarını daha çocuk yaşta 13, 14 yaşlarında evlendirirler. Hatta daha kundakdayken bebeklerine söylemesi bile utançverici olan BEŞİK KERTMESİ yaparlar.ve büyüklerinden isteselerde istemeselerde beşik kertmelriyle evleneceklerdir çünkü bu onların gelenekleri ve ayıbıydı .böyle saçmalıklar içinde bir ülke çağdaş olabilirmi ? çağdaş olabilmek için önce böyle geleneklerden kurtulmaları gerekmez mi?