Bir kişinin sözünü herhangi bir değişiklik yapmadan aktarmaya doğrudan anlatım denir. İfade bu tip bir anlatımda söyleyen kişinin ağzından çıktığı gibi aynen aktarılır, yorum katılmaz. Genellikle tırnak içine alınarak cümlede verilir. Babam ‘Bayram sabahı namaz sonrası mezarlık ziyareti yapacağız.’ dedi.Doğrudan anlatım olsun dolaylı anlatım olsun aktarılan ifadenin anlamında bir değişiklik olmaz.


Örnekler:

-Annem: "Sezgi, bilgiden yüğrüktür." derdi.

-Ben bu işin böyle yapılmasını istemedim, dedi.

-Atatürk: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” diyerek bir gerçeği dile getirmiştir.

(Atatürk’e ait söz değiştirilmeden aktarılmış)

-Atatürk, orduların ilk hedefinin Akdeniz olduğunu ve oyöne ilerlemeleri gerektiğini söyledi.