Çapraz Kafiye: Bir dörtlükte 1. ile 3. ve 2. ile 4. mısraların birbirleriyle kafiyelenmesine denir.

A B A B
Örnekler:

Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı, A
İbibikler öter ötmez ordayım... B
Mektubunda diyorsun ki "Gel gayrı!" A
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım B
Şu bakır zirvelerin ardından A

Bir süvari geliyor kanrengi B
Başlıyor şimdi melül akşamdan A
Son ışıklarla bulutlar cengi... B
Gördüler: "Aynada bir gizli cihan... A

Ufku çepçevre ölüm servileri..." B
Sandılar doğdu içinden bir an A
O, uzun gözlü uzun saçlı peri B